Lời Chúa như bột dậy men (31.07.2017– Thứ Hai tuần XVII Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mt 13,31-35

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

31 Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác : Người nói : “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”

33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói : Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

1. Ghi nhớ:

Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói  gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: “ Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa” (Mt 13, 34-35).

 2. Suy niệm:

Hai dụ ngôn hạt cải và men trong bột đều nói lên sự phát triển của Nước Trời, nhưng khác nhau ở chỗ dụ ngôn hạt cải thành cây rau lớn, nhấn mạnh sự bành trướng về số lượng bên ngoài, còn men trong bột nói lên ảnh hưởng bên trong để biến đổi thế giới. Biết bao Dụ ngôn Lời Chúa Giê-su luôn nhắn nhủ, hay nhắc nhở chúng ta, Ngài luôn dùng dụ ngôn mà giảng dạy; và chúng ta  biết rằng, Thiên Chúa dùng dụ ngôn là cách giảng dạy đặc trưng nhất của Đức Giêsu, theo Thánh Mác-cô: “Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn”. ( Mc 4, 34). Hơn thế nữa Chúa Giêsu dùng dụ ngôn với bao sắc màu, ẩn dụ và dẫn dắt người nghe trong sự tự do và tự nguyện, tôi  có thể đặt mình trong hoàn cảnh, trong dụ ngôn, với biết bao kinh qua những trải nghiệm cuộc đời, dù trải qua bao thế hệ bao dụ ngôn vẫn hiển hiện ngay trong cuộc đời, những dụ ngôn qua lời Chúa, luôn mạc khải cho chúng ta hiểu biết về Nước Trời.

Tuy nhiên, mỗi người chúng ta có bao giờ biết mở rộng tâm hồn để đón nhận Ngôi Ba Thiên Chúa, như Dụ ngôn men trong bột, một nắm men có thể làm dậy cả khối bột. Men tức mầu nhiệm ơn thánh, thấm nhuần tưới gội  nơi tâm hồn mỗi người. Dụ ngôn của Chúa Giêsu đã bật lên sức mạnh ân sủng Nước Trời. Mỗi khi hiệp chúng ta dâng thánh lễ, lời Chúa như bột dậy men, như một sức mạnh hun đúc, biến đổi tâm hồn mỗi người. Nhờ đó chúng ta chạy đến với Chúa, mọi người luôn tìm sự an bình trong Thiên Chúa, Mình Máu Thánh là của ăn bồi bổ tâm hồn chúng ta nâng đỡ khi gặp gian nan, thử thách hoặc vui buồn sướng khổ, mỗi khi ai biết lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa  với lòng thành và tín thác, chắc chắn phần thưởng Nước Trời Thiên Chúa sẽ dành cho chúng ta 

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Hiệp cùng với lời cầu bầu của Mẹ Maria, xin cho chúng con nhận ra Lời Chúa như một nắm men, là ân Thánh, là mầu nhiệm Nước Trời, giúp chúng con mở lòng đón nhận, trong tâm tình hiến dâng và phó thác trong tay Chúa. Amen.

M.Liên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *