Video: Kính Mừng Thánh Giuse, Bổn Mạng Cha chánh Xứ Khoái Đồng

Nhân dịp mừng kính bổn mạng Thánh Giuse ngày 19.03.2016, Và Thánh lể vọng Lể Lá tại Giáo xứ Khoái Đồng . Đai diện Huynh Đoàn Mỹ Thuật Thánh Giuse Ngô Duy Hiển ( Dominiart) trực thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam. (Xem Bản tin)

 

https://youtu.be/faJKEi52uiI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *