Video Thánh lễ mừng Kim Khánh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam tại Gx. Thánh Đa Minh – Ba Chuông

Đại lễ mừng 50 năm thành lập Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam tại Giáo Xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông vào ngày 18.03.2017. Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Tổng Giáo phận Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế. Cùng đồng tế có Quý Đức Cha Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Đức Cha Giáo phận Bùi Chu, Đức Cha Giáo phận Ban Mê Thuột, Đức Cha Giáo phận Phú Cường, Cha Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc, Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh Bruno Cadoré OP, cùng quý Cha Bề trên trong và ngoài nước, quý cha trong Tỉnh Dòng.

Hiệp dâng thánh lễ là đông đảo quý Sr. Bề Trên, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Đoàn viên Huynh Đoàn  và quý Ân Nhân tỉnh Dòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *