Video : Trở thành Anh Em Đa Minh

 


Từ một người chơi trống chuyên nghiệp trở thành Tu sĩ  Dòng Đa Minh. Chúa kêu gọi mọi người, với những ân ban và nguồn gốc khác nhau, để trở thành Linh mục hay Tu sĩ  phục vụ trong vườn nho của Người.

opwest.org/vocations

 

https://youtu.be/qNW4iftYYxs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *