Xem quả biết cây (22.06.2016 – Thứ Tư sau Chúa Nhật XII Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mt 7,15-20

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”

 

   Trong bất cứ lãnh vực nào, hễ có thật là có giả, mà thật giả khó phân. Các ngôn sứ thời xưa cũng có ngôn sứ thật và ngôn sứ giả nữa. Vào thời của Đức Giêsu, Người cảnh báo với các môn đệ trước những thói giả hình của các luật sĩ và biệt phái: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?  Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt… Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” Họ giảng dạy và cắt nghĩa luật theo ý riêng mình. Thay vì làm vinh danh cho Chúa, thì lại tìm vinh quang cho họ.

  Người phản ánh một thực tại như lẽ thường ở đời và đưa ra một nguyên tắc dễ hiểu là “xem quả biết cây”. Người tốt ắt sẽ phát sinh những việc làm tốt lành, người xấu sẽ nảy sinh những việc làm xấu xa. Gương tốt hay gương xấu từ cha mẹ có ảnh hưởng đến con cái, ví dụ “cha hiền để đức cho con”, hoặc “con hư tại mẹ”, hay gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Một đời sống thánh thiện lúc nào cũng có âm hưởng trên người khác. Một chứng tá đức tin luôn có sức đánh động mọi người. Nếu chúng con cố gắng sống thánh thiện, tốt lành sẽ đem lại những hoa trái tốt đẹp cho gia đình, cho giáo xứ chúng con. Trái tốt sinh từ cây tốt, cây tốt sinh trái tốt là lẽ đương nhiên.

   “Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” Miệng người ta thường nói ra những tư tưởng chất chứa trong lòng. Nếu bên trong là những tư tưởng tốt đẹp, sẽ hướng đến những việc thiện hảo. Còn tư tưởng xấu sẽ dẫn đến những hành vi xấu xa, có khi độc ác. Tôi cần hướng lòng và tâm trí về những tư tưởng trong sáng tốt đẹp, tránh những tư tưởng xấu xa, vì chính những tư tưởng ấy sẽ hướng dẫn hành động của tôi. Xem quả thì biết cây, xem hành động, cách xử sự bên ngoài thì biết rõ tâm can, nghe lời nói ra là người khác có thể biết được tim óc của mình. Lòng người có Chúa, đầy Chúa thì hay nói về Chúa và trổ sinh hoa trái tốt lành từ Chúa.

    “Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa”. Cuộc đời tôi đang thuộc loại “cây” nào sẽ được kiểm chứng bằng hoa trái các việc làm. Có thể tôi nhận biết mình đang là cây sâu, cần bám lấy Thầy Giêsu, để rồi nhờ Thầy cứu chữa, chăm sóc thì vẫn có thể trở thành cây tươi tốt để mà xem, mà “nhìn thấy” ơn cứu độ của Chúa chúng ta.

   Lạy Chúa! Xin dẫn đưa con vào căn phòng nội tâm của con, để con nhìn lại tư tưởng từ bên trong, phát xuất ra những hành động bên ngoài. Xin thanh tẩy và uốn nắn để tâm hồn con chất chứa đầy những điều thiện hảo, tốt lành của Chúa. Nhờ nền tảng từ chính Chúa, con sẽ sinh những hoa trái thơm lành trong cuộc đời và cho mọi người con gặp gỡ. Amen.

                                                                                    Én Nhỏ