Xin cho con hỏi thế nào là đặc ân thánh Phao-lô và Phê-rô?

Hỏi:

  Xin cho con hỏi thế nào là đặc ân thánh Phao-lô và Phê-rô?

Đáp:

              Đặc ân Thánh Phaolô là một đặc ân cho phép người tín hữu rời bỏ người bạn ngoại đạo nếu người này ngăn trở việc giữ đạo được Thánh Phaolô nói tới trong I Cor. 7:10-16. Căn cứ vào giáo lý này, Giáo Hội đã áp dụng vào trường hợp đôi vợ chồng ngoại đạo, nhưng sau đó một người muốn trở lại đạo mà người kia không muốn, nhân danh Thánh Phaolô, Giáo Hội cho phép người trở lại đạo được tháo gỡ dây hôn phối và lập gia đình với người khác. Để hưởng đặc ân này cần phải hội đủ những điều kiện theo Giáo Luật.

Đặc ân Thánh Phêrô: từ thế kỷ 16 Giáo Hội đã mở rộng những trường hợp tháo gỡ những cặp hôn nhân của những người ngoại giáo. Người ta gọi chung là đặc ân Thánh Phêrô vì dựa trên quyền đại diện của Thánh Phêrô do các Đức Giáo Hoàng nắm giữ. Giáo Luật đề cập đến những trường hợp như: Một ông chồng với nhiều bà vợ lớn bé, sau khi trở lại đạo, thì dĩ nhiên có thể giữ một bà vợ thôi. Trên nguyên tắc thì phải ở với bà cả. Nhưng nếu việc sống chung với bà ấy gây khó khăn thì Giáo Luật cho phép ông chọn một bà, bất cứ bà nào, và chia tay với các bà khác.

Trường hợp thứ hai: Một đôi vợ chồng ngoại đạo bị ngăn trở không thể sống chung vì lý do tù đày hay bách hại, kế đó một bên trở lại đạo. Người này có thể lấy người khác, cho dù trong thời gian ấy, người kia cũng trở lại đạo. Bộ Đức Tin quy định thêm một trường hợp khác: Một ngươi Công giáo đã xin phép chuẩn ngăn trở dị giáo để kết hôn với một người không được rửa tội. Cuộc hôn nhân của họ hữu hiệu theo Giáo Luật nhưng xét vì cuộc hôn nhân ấy chưa phải là bí tích nên còn có thể tháo gỡ được. Nói chung, đặc ân Thánh Phêrô liên quan đến những vụ hôn nhân chưa phải là bí tích. Những vụ này, vì lý do đức tin, còn có thể được tháo gỡ do Đức Thánh Cha.

  Giải Đáp và Hướng Dẫn:  Lm. Phi Quang