Ngày 29.06.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XIII Thường Niên

 

THỨ HAI: 29.6.2015

THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ Tông đồ.
Kỷ niệm Đức Bênêditô XVI thụ phong linh mục được 64 năm (1951)
Mt 16,13-19

  1. Ghi nhớ: “Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16).
  2. Suy niệm: Phêrô là người đầu tiên đã tuyên xưng đúng về Đức Giêsu, trong khi có rất nhiều người đã nói sai. Đức Giêsu khen Phêrô về lời tuyên xưng đó, nhưng ông tuyên xưng được như vậy là nhờ “ Chính Cha Thầy đã mạc khải cho con ” , nếu chỉ dựa vào sự hiểu biết và khả năng của con người thì ông không thể tuyên xưng đúng được. Do đó, trong công việc Tông đồ, chúng ta thường hay nói, hay giảng về Chúa cho người khác biết là điều rất cần thiết trong cuộc sống người Kitô hữu, nhưng chúng ta cũng đừng tự mạn về sự hiểu biết của mình mà phải khiêm tốn nhờ Chúa soi sáng mỗi khi chúng ta rao giảng Lời Chúa cho người khác. Cũng thế, Noi gương thánh Phêrô hôm nay mỗi người chúng ta phải tuyên xưng đúng về Chúa Giêsu qua lời giảng dạy và qua đời sống của mình.
  3. Sống lời Chúa: Hãy ca ngợi danh Chúa mỗi ngày.
  4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con ham mộ Lời Chúa, để con mỗi ngày thêm hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.