TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH

GIA ĐÌNH ĐA MINH

Hành Hương Đức Mẹ Sông Mê Kông

Các pho tượng được vớt lên ven bờ sông, cách bến đò 250 mét, tượng thứ nhất là tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm cao 1m5 vớt  ngày 16/04/2008; tượng thứ hai là tượng Mẹ Thiên Chúa cao 2m3, vớt cách đó không xa ngày 19/11/2012.

Đọc thêm

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đa Minh Việt Nam (15.08.2019)

Ước mong các tân chức luôn là những “Linh mục tốt là một Linh mục cách sâu xa, tuyên xưng đức tin với lòng can đảm, là một Linh mục cầu nguyện cách sốt sắng, dạy dỗ cách xác tín, phục vụ cách nhiệt thành, là một Linh mục thực hành Tám mối phúc, yêu thương cách vô vị lợi và gần gũi với mọi người” 

Đọc thêm