LỊCH SỬ

Huynh Đoàn Đa Minh Bùi Chu hành hương năm thánh Tử Đạo

Ngày 4.11.2018, tại giáo xứ Khoái Đồng, hơn 5000 anh chị em Huynh Đoàn Đa Minh Minh giáo phận Bùi Chu, hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam. Cùng đồng tế với đức cha Tôma chủ chăn giáo phận, có cha Phanxicô, tổng đặc trách, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sỹ nam nữ cùng quý khách xa gần. .

Đọc thêm