TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / TỦ SÁCH

TỦ SÁCH

Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019

Trong bối cảnh của nạn buôn người đang lan tràn, ĐTC Phanxicô đã ủy thác cho sơ Eugenia Bonetti, một nữ tu chuyên phục vụ trong lãnh vực chống lại tệ nạn này, soạn bài suy niệm cho buổi ngắm Đàng Thánh Giá tại Colosseo năm 2019 này.

Đọc thêm

Video: Người Say Yêu Thánh Thể

Ngày 30.12.1905, Đức Thánh Cha Piô X đã tự tay viết lời nguyện: “Domina nostra Sanctissimi Sacramenti, ora pro nobis” (Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con), và đã ban ân xá 300 ngày cho tín hữu nào đọc lời nguyện đó.

Đọc thêm

Audio: Con Biết Con Cần Chúa

Là người ngoại đạo sao lại tin có Chúa ngự trên cao. Ðã tin Chúa ngự trên cao là có đạo rồi. Nếu tin Chúa ngự trên cao mà vẫn ngoại đạo chỉ có nghĩa là có đạo mà không vào đạo thôi.

Đọc thêm