TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / TỦ SÁCH

TỦ SÁCH

Dòng Biển Đức

Dòng Biển Đức (Ordo Sancti Benedicti=Ordre de Saint Benoit=Order of Saint Benedict=OSB) đã hiện hữu từ đầu thế kỷ thứ VI do thánh Biển Đức sáng lập.

Đọc thêm