TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / TỦ SÁCH

TỦ SÁCH

Audio: Mẹ đến lần cuối

Về các vấn đề hiện ra, mặc khải tư, v.v…, không bao giờ giáo hữu bị bó buộc phải tin. Trong những vụ chính đáng, Giáo Hội sẽ để thời gian – thường là lâu dài – để tra xét kỹ mới công nhận.

Đọc thêm

Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019

Trong bối cảnh của nạn buôn người đang lan tràn, ĐTC Phanxicô đã ủy thác cho sơ Eugenia Bonetti, một nữ tu chuyên phục vụ trong lãnh vực chống lại tệ nạn này, soạn bài suy niệm cho buổi ngắm Đàng Thánh Giá tại Colosseo năm 2019 này.

Đọc thêm