TỦ SÁCH

Các phép lành trên sự vật

Các vật dụng hằng ngày của đời sống con người, cũng cần được làm phép để nói lên tâm tình biết ơn đối với Thiên Chúa, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta việc sử dụng các vật dụng đó sao cho hợp ý Chúa.

Đọc thêm

Audio: Tha Thứ

Lạy Chúa, con xin tha thứ cho bạn bè con về: Những người chà đạp con xuống, Những người không liên lạc với con trong lúc con cần sự giúp đỡ, mượn tiền mà không trả lại, tán gẫu về con..

Đọc thêm

Audio: Hạnh phúc thật

Hạnh phúc thật chỉ tìm nơi Thiên Chúa, như lời Thánh Augustinô nói: "Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, linh hồn còn vẫn còn khắc khoải lo âu cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa"

Đọc thêm