TỦ SÁCH

Maria Nữ Vương

Để nói đúng được bản chất, tước hiệu, công tác và vương quyền nơi Đức Mẹ, chúng ta cần phải tìm hiểu Thánh Kinh và Giáo Hội dạy gì về điều này.

Đọc thêm

Audio: Mẹ đến lần cuối

Về các vấn đề hiện ra, mặc khải tư, v.v…, không bao giờ giáo hữu bị bó buộc phải tin. Trong những vụ chính đáng, Giáo Hội sẽ để thời gian – thường là lâu dài – để tra xét kỹ mới công nhận.

Đọc thêm