TRANG CHỦ / THÔNG TIN

THÔNG TIN

Đại Hội Ủy Ban Giáo Dân Toàn Quốc 2019

Với con số 280 thành viên tham dự đến từ 27 giáo phận trên toàn quốc, Đại Hội của Ủy Ban Giáo Dân, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam lần này quả là lần đại hội thứ nhất quy tụ đầy đủ mọi giáo phận, như lời Đức Cha Chủ Tịch Giuse đã khẳng định.

Đọc thêm