TRANG CHỦ / THÔNG TIN

THÔNG TIN

ĐTC truyền chức 19 tân linh mục

pope-francis-ordains-new-priests-and-conducts-1557650335162.JPG Lúc 9 giờ 15 phút sáng chúa nhật 12-5-2019, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức LM cho 19 phó tế nhân dịp Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 56. Số tiến chức LM được thụ phong năm nay nhiều hơn 3 vị so với năm ngoái.

Đọc thêm