TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HUYNH ĐOÀN

HUYNH ĐOÀN

Thánh lễ Tuyên hứa lần đầu của Huynh đoàn Mỹ Thuật thánh Hiển

Cha Linh Hướng giới thiệu các Tân hứa sinh Phêrô Lê Hiếu, Đa Minh Nguyễn Ngọc Hiếu, Đa Minh Hà Mạnh Cường, Phêrô Phó Bá Cường, Giuse Đinh Văn Tản, Giuse Nguyễn Hữu Hiệu, Maria Võ Thị Bích Ngân, Maria Nguyễn Thị Minh ra trước bàn thờ đặt tay lên sách Luật Sống tuyên hứa tuân theo luật Dòng trong thời gian ba năm.

Đọc thêm

Giáo Xứ Cát Đàm Mừng Lễ Thánh Vinh-Sơn Phê-ri-ê – Bổn Mạng Giáo Xứ

Giáo phận Thái BìnhHiện diện và chủ tế thánh lễ trọng thể có cha Phanxicô Assisie Nguyễn Tiến Tám, Tổng đại diện Giáo phận và cũng là Quản hạt Giáo hạt Thành Phố ; cùng đồng tế với ngài còn có quý cha trong và ngoài giáo hạt thành phố, quý cha và quý Thầy Đa Minh đang phục vụ tại Giáo tỉnh Hà Nội

Đọc thêm