TRANG CHỦ / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2009 – 2019)

Nghe giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2009 – 2019)

SUY  NIỆM

Năm 2016

Năm 2014  Năm 2015 Video

Năm 2013  Video

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2010

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 12,24-26)

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Năm 2019

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP [Download]

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP [Download]

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP [Download]

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP [Download]

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP [Download]

Năm 2018

Lễ 16g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 19g00:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Năm 2017

Lễ 5g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 16g00:

Lm Giuse Tôn Khánh Duy [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 6g15:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Lễ 7g30:

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong [Download]

Lễ 16g00:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2015

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 5g00:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 7g30:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Năm 2014

Lễ 5g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 7g30:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Ngày 24.11:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]
(Bổn mạng HĐMV)

Năm 2013

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2010

Năm 2009

Lễ 17g30, thứ bảy :

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6 g15 :

Lm Anphong Vũ Đức Trung [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đaminh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Hoàng Huy Cường [Download]

Lễ Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm (06.11.09)

Bổn mạng Liên Dòng Nam :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 24.11.2009, đón nhận 56 tân tòng :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

 

SUY  NIỆM