100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với Nữ Chân Phước Agreda

 

Nếu chúng ta đọc hết cuốn sách “Thần Đô Huyền Nhiệm – The Mystical City of God” của Nữ Chân Phước Agreda, thì chúng ta mới thấy : Đúng là sự huyền nhiệm của Thiên Chúa, khi muốn tỏ cho nhân loại biết cả cuộc đời Đức Mẹ như thế nào. Vì từ trước đến nay nhiều người, nhiều phe phái nổi lên chống đối Đức Nữ đồng trinh Maria: Người thì cho Đức Mẹ không phải là Mẹ Thiên Chúa. Đức Mẹ chỉ sinh Đức Chúa Giêsu về phương diện lòai người. Người thì cho Đức Mẹ cũng là con cháu Adong và Eva, thì tất nhiên phải mắc tội Tổ Tông. Người thì cho Đức Mẹ chỉ đồng trinh khi sinh ra Đức Chúa Giêsu. Người thì cho Đức Mẹ khi chết cũng như mọi người, không được ơn hồn xác lên trời. Bấy nhiêu giả thuyết đều xúc phạm đến Đức Mẹ.

Vậy khi ta đọc cuốn sách Huyền Đô Huyền Nhiệm của Chân Phước Agreda, thì chúng ta mới thấy tất cả sự thực về Đức Mẹ. Ngay khi cuốn sách của Chân Phước được phát hành, đã có nhiều phe nổi lên chống phá dữ dội. Họ cho đây là một cuốn sách do óc tưởng tượng của Bà Agreda. Nhiều nhà thần học cũng đã viết bài chống đối. Nhưng việc Chúa và Đức Mẹ đã làm thì không có một sức mạnh nào chống phá được. Vậy tại sao Đức Mẹ bị chống đối dữ dằn như vậy. Trước hết cuộc đời Đức Mẹ bị che khuất quá nhiều trong bóng im lặng. Phúc Âm rất ít nói về Đức Mẹ, ngoài một hai chi tiết có liên quan đến cuộc đời Đức Chúa Giêsu. Đến nỗi thánh Louis Marie Grignion de Montfort đã phải nói: ”Qua Phúc Âm ta chẳng biết gì vế Đức Mẹ cả. Chẳng biết Đức Mẹ sinh ra bao giờ, chết khi nào”. Nhiều nhà thần học, giáo phụ, đã viết rất nhiều sách đề cao giá trị Đức Mẹ. Nhưng tất cả chỉ là sản phẩm của con người, không đáp ứng được lòng mong muốn của các con cái Đức Mẹ. Chính Thiên Chúa và Đức Mẹ cũng muốn tỏ ra cho nhân loại biết tất cả sự thực về Đức Mẹ.

 

Cho nên vào thế kỷ 17, Mẹ đã được Thiên Chúa cho phép bày tỏ cả cuộc đời của Mẹ trong một cuộc mạc khai tư, với nữ tu dòng thánh Clara. Đó là nữ tu Maria Agreda, sinh ngày 2/4/1602 tại một thị trấn nhỏ trong nước Tây Ban Nha. Maria Agreda từ nhỏ trong sạch, sốt sắng như một thiên thần. Ma quỉ hằng quấy phá Bà đêm ngày.

Năm lên 25 tuổi, Bà đã làm đan viện mới trong một tu viện mà đã tổ chức. Đức Mẹ đã ban cho Bà nhiều ơn lạ, và cho Bà biết tất cả cuộc đời thực sự của Đức Mẹ.

Đức Mẹ nói với Bà: “Mẹ muốn rằng khi con còn sống ở cuộc đời buồn thảm này…Con hãy viết và thuật lại cuộc đời Mẹ, để làm nơi nương ẩn cho họ trong một đô thành huyền bí (mystica civitas)”. Bà đã vâng lời Đức Mẹ và đã viết tất cả điều được Đức Mẹ mạc khải. Khi viết xong được tâu lên Hoàng Đế nước Tây Ban Nha. Vua cho sao ngay lại một bản để làm kỷ niệm. Còn bản thảo đã được đốt đi theo lệnh cha giải tội tạm thời. Vì cha cho là truyện hư cấu. Đến khi cha giải tội chính thức của Bà về, thì lại yêu cầu Bà phải viết một bản khác. Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria lại hiện ra với bà, và bảo : “Con hãy cố gắng viết lại lần thứ hai này, và bổ túc thêm. Mẹ sẽ chúc lành cho con”. Vâng lời, Bà lại đã viết một bản khác. Đến khi đem so sánh đối chiếu với bản cũ của nhà Vua còn giữ lại, thấy trùng hợp lạ lùng. Dòng thánh Phanxico liền cho triệu tập các nhà thần học để khảo sát, thì đều xác nhận là đúng. Sau đó nhà dòng đã ủy nhiệm cho cha Samaniego đứng ra xuất bản, lấy tên là “Thần Đô Huyền Nhiệm”.

Thánh bộ Lễ Nghi cho phép tiến hành thủ tục tra án phong Chân Phước và Hiển thánh cho Bà Maria Agreda. Hội Thánh đã minh nhiên kuyến khích đọc và tin cuộc đời Đức Mẹ Maria qua mạc khải cho Chân Phước Agreda. Chính Đức Giáo Hoàng Pio Xll cũng khuyến khích đọc tài liệu của Bà Agreda, theo Tông sắc: Ad coeli Reginam ngày 11/10/1954. Đức Giáo Hoàng Benedicto XlV, còn ra 2 Sắc lệnh năm 1754 và 1757 xác nhận cuốn sách Huyền Đô Huyền nhiệm là có các cơ sở chân lý. Sau khi khảo cứu đề tài này, chúng tôi được biết : Bà Chân Phước Maria Agreda rất có lòng sùng kính Đức Mẹ. Bà lần chuỗi Mân Côi hầu như suốt ngày. Cho nên có lần Đức Mẹ đã hiện ra với Người, và phán bảo nhiều điều bí mật. Bà nói : Tôi thấy Đức Mẹ rất đẹp đẽ, nếu không có ánh sáng đức tin, tôi đã nhìn nhận Mẹ là Thiên Chúa.

Vậy theo nguyên tắc các thánh đề ra, thì chỉ có ai có lòng kính mền Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, thì mới được Đức Mẹ hiện ra như thế. Mà muốn được như thế, thì cần phải năng lần chuỗi Mân Côi.

 

Lời bàn : Khảo cứu trong Lịch sử Hội Thánh, cũng như các truyện tích về Đức Mẹ, thì chúng ta thấy rằng: hễ ai có lòng kính mến Đức Mẹ càng nhiều, thì càng năng lần chuỗi Mân Côi. Cho nên hình như Đức Mẹ chỉ hiện ra với những đối tượng nào, mà Đức Mẹ thấy năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Cha Thánh Padre Pio Năm Dấu Thánh, Cha thánh Gioan Vanney, Cha Trần Lục ở Phát Diệm…đều là những người tuyệt đối có lòng kính mến Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, thì Đức Mẹ đã cho các Ngài làm những công việc lớn lao như vậy. Chân Phước Agreda đã nhiều lần bị chống đối dữ dội. Người ta cho truyện bà viết là hư cấu theo óc tưởng tượng. Tưởng rằng sẽ bị thất bại, nhưng việc Thiên Chúa và Đức Mẹ làm thì không ai chối cãi được. Sau khi khảo cứu thật kỹ lưỡng, Hội Thánh Hoa Kỳ đã công nhận cuốn sách thật có đầy đủ chân lý, và ý nghĩa cao siêu, có tính thần học rất cao, và hoàn toàn do linh ứng của Đức Chúa Thánh Thần với Nữ Chân Phước Agreda, nên cho phép được in và phổ biến khắp nơi trong Hội Thánh Hoa Kỳ.