100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với Thánh Louis Marie Grignion de Montfort

 

Trong các vị thánh được Giáo Hội chú trọng nhất, kể như là tông đồ kinh Mân Côi rất đắc lực ở thế kỷ XVII, là thánh Louis Marie Grignion de Montfort. Thánh nhân sinh ngày 31-1-1673 tại Branny Thượng, Montfort sur Mer. Louis là con út trong gia đình có 18 người con. Khi còn nhỏ thánh nhân được giáo dục theo các cha dòng Tên, sau được đổi sang dòng Xuân Bích, để trở thành vị đại thánh của thời đại. Được chịu chức linh mục năm 1700. Thánh nhân hoạt động truyền giáo khoảng 10 giáo phận miền Bắc nước Pháp. Đi đến đâu, Ngài cũng giảng về chuỗi hạt Mân Côi, và khuyến khích giáo dân mộ mến chuỗi Mân Côi, và gia nhập Hội Mân Côi.

Tác phẩm chính yếu của thánh nhân để lại, là 2 cuốn : “Bí Mật kinh Mân Côi”, và cuốn “Thành thực sùng kính Đức Mẹ”. Cả 2 cuốn sách này đều là những tác phẩm nổi tiếng nhất bây giờ, nói về Đức Mẹ và việc tôn sùng kinh Mân Côi. Xét về phương diện lịch sử thì cuốn Bí Mật Kinh Mân Côi có 1 giá trị đặc biệt, giải thích và nói Kinh Mân Côi là kinh nguyện phổ thông nhất của Giáo Hội. Bí Mật Kinh Mân Côi còn là một tài liệu lịch sử minh chứng 3 điều sau đây:

a- Kinh Mân Côi do thánh nhân dạy là kinh Mân Côi chúng ta đang có ngày nay.

b- Việc đạo đức này (kinh Mân Côi) đã trở nên rất phổ thông, đến độ kinh Mân Côi đã trở thành 1 dấu hiệu của người công giáo.

c- Kinh Mân Côi đã và đang được các nhà lãnh đạo tinh thần trong nhiều quốc gia tán dương và khuyến khích dùng để cầu nguyện.

Nói về tài liệu của thánh nhân để lại cho việc sùng kính Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi thì rất dài. Các bạn đọc có thể tìm đọc cuốn Bí Mật Kinh mân Côi cuả thánh nhân, thì mới hiểu rõ được giá trị kinh Mân Côi như thế nào. Ở đây chúng tôi chỉ nêu lên những khía cạnh mà thánh nhân đã truyền bá về chuỗi hạt Mân Côi. Thánh nhân đã nói và viết:

  • Những kẻ hư thân mất nết, thường là kẻ khinh miệt đọc kinh Mân Côi
  • Trong các kinh nguyện và việc phúc đức ta làm, có 2 việc rất quan trọng. Đó là thánh lễ Misa, và chuỗi hạt Mân Côi.
  •  Biết bao nhiêu phép là Đức Mẹ đã làm, ban cho những ai mộ mến chuỗi Mân Côi, và ban rất nhiều ơn ích cho những ai đeo chuỗi hạt Mân Côi ở dây thắt lưng, hoặc ở cổ, để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ bề ngoài nữa. Thánh nhân thường xuyên đeo chuỗi hạt Mân Côi vào cổ cho những ai bị qủy ám, những bệnh nhân, và kẻ tội lỗi mất đức tin.
  • Nếu gia nhập Hội Mân Côi, và đọc kinh chung với nhau, thì được nhiều ơn ích hơn đọc một mình. Thí dụ : đọc một mình 1 chuỗi Mân Côi, thì được ơn ích 1 phần. Nếu 10 người họp lại đọc chung với nhau, thì mỗi người được hưởng ơn ích 10 phần.
  • Khuyên bảo mọi người đọc kinh Mân Côi hằng ngày, và truyền bá chuỗi Mân Côi cho người khác, thì được kể là chiến sĩ tông đồ Mân Côi.
  • Mỗi ngày mỗi giáo dân nên đọc 1 tràng kinh Mân Côi, hoặc ít nhất là 1 chuỗi nhỏ 50 kinh, kính Đức Mẹ, thì sẽ được rất nhiều ơn ích khi còn sống cũng như khi chết.

Đấy là tóm tắt tất cả những tài liệu mà thánh nhân đã phổ biến, và dạy người ta về chuỗi Mân Côi . Thánh nhân đã qua đời tại Saint Laurent-sur-Serve hưởng thọ 43 tuổi. Đưọc phong hiển thánh ngày 20 –7- 1947

 

Lời bàn  Thánh Louis Marie Grignion de Montfort là một vị đại Tông Đồ của kinh Mân Côi. Ngài không những là nối tiếp công việc của thánh Đa Minh, Chân Phước Alan de la Roche, mà còn là một  vị thánh điều chỉnh laị những hình thức đọc kinh Mân Côi chưa được trọn vẹn. Kinh Mân Côi mà chúng ta đọc như ngày nay, là kinh Mân Côi mà chính thánh nhân đã sửa chữa lại cho hoàn hảo. Như vậy xét về giá trị kinh Mân Côi và những vị thánh đã có công cổ võ đọc kinh Mân Côi, là thánh Đa Minh, Chân Phước Alan de la Roche, và thánh Louis Marie Grignion de Montfort.