Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên (28.08 – Lễ Kính Thánh Augustino)

Ngày 28.08: Lễ Kính Thánh Augustino (Dòng Đa Minh)

Lời Chúa:  1 V 3,11‑14 hoặc 1 Ga 4,7‑16; Mt 23,8-12

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 23,8-12)

8 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

 

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên (28.08.2019)

Tin Mừng hôm nay tiếp sau đoạn Chúa Giêsu mắng những người Pharisêu sống phô trương, giả hình, thích tôn mình lên, ưa ăn trên ngồi trốc. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ những điều về địa vị của con người trước mặt Chúa. Ta có thể tóm gọn như sau: “Ở thế gian này chẳng có ai xứng đáng được gọi là thầy, là cha, là người lãnh đạo cả. Mà chỉ có Thiên Chúa, chỉ có Đức Kitô mới đích thực xứng đáng với những danh xưng địa vị ấy. Người làm lớn trước mặt Thiên Chúa là người phục vụ được anh em mình nhiều. Con ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

Thật vậy, mọi người trên mặt đất này đều là tạo vật của Thiên Chúa tạo dựng. Mọi tài năng ân lộc của mỗi người đều bởi Chúa ban. Rời Thiên Chúa ra một giây mọi người trở về hư vô cát bụi. Vì vậy mọi người đều bình đẳng, đều là những con nợ của Thiên Chúa. Còn Chúa dạy chúng ta: “Tất cả anh em đều là anh em với nhau”. Là anh em có Thiên Chúa đích thực là người Cha, trong một ngôi nhà là trái đất này. Giờ đây mỗi người chúng ta có thể đang hưởng cái tước là cha, là thầy, là người lãnh đạo mà thế gian gán tặng. Đó là cái tước của chính Thiên Chúa ban cho ta để ta thông phần hướng dẫn gia đình, xã hội theo ý Chúa. Chuyện Chúa Giêsu trước tòa án Philatô khi Chúa không chịu trả lời quan, cho ta rõ hơn điều trên: “Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đanh ông vào thập giá ư? Chúa Giêsu đáp lại: Ngài chẳng có quyền gì trên tôi nếu Trời chẳng ban cho ngài.” (Ga 19, 10-11).

Chúa Giêsu còn dạy cho các môn đệ cái thước đo để biết ai là người làm lớn trước mặt Chúa: “Trong anh em người làm lớn hơn phải làm người phục vụ anh em”. Như vậy làm lớn là để phục vụ, và cứ phục vụ nhiều hơn là người làm lớn nhất. Cuối cùng Chúa dạy: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Người tôn mình lên là người xảo trá, nhận hão quá mức cái khả năng của mình, xấc xược với Chúa, là người bất lương với anh em. Họ như những con nợ mười nghìn yến vàng vừa được ông chủ thương tha lại đi gặp bạn nợ mình một trăm quan tiền bóp cổ đòi bằng được.

Nói đến tình anh em Chúa dạy, tôi nhớ mãi một lần hồi còn nhỏ anh em ở nhà chơi đùa. Không nhớ mình có lỗi gì, mà bị ông anh cho mấy quật. Tôi lăn ra khóc ăn vạ. Đến trưa bố về tôi vội vàng cáo bố. Ông anh cũng cáo tội mình. Thế là cả hai thằng đều phải nằm sấp xuống đất nghe bố phán quyết: “Gia đình lộn xộn, anh không biết thương em, em không biết nghe anh. Tội mỗi thằng phải chịu mười đòn để nhớ mà chừa, nhưng bây giờ mới chịu ba còn cho nợ”. Ông vừa thẳng tay cho anh ba đòn vừa nói: “nhớ nhá chỉ có cha mẹ mới có quyền đánh phạt con cái còn anh với em thì không được vậy”. Tôi nghe cũng khoái nhưng vẫn bị ba roi đau nhớ đời.

Lạy Chúa! trong đại gia đình nhân loại Chúa cũng muốn chúng con phải yêu nhau, coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Xin cho chúng con luôn ý thức bổn phận ấy mà thực thi. Để ngày sau chúng con được sum vầy hạnh phúc trong nhà Chúa muôn đời.  Amen.

Gs. Ngọc Năng

***

Tin Mừng: Mt 23,23-26

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng ! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.

25 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. 26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”

28/08/14 Thứ Năm tuần 21 TN
Th. Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ HT        
Mt 24,42-51

Là người tôi trung của Chúa

“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)

Suy niệm: Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ phải sẵn sàng chờ đợi Chúa đến với tinh thần tỉnh táo và trong tư thế sẵn sàng hành động như người đang canh phòng kẻ trộm. Sự tỉnh thức sẵn sàng của các môn đệ không giống như sự tỉnh thức của toán quân đang phục kích chờ địch đến để tiêu diệt; nó cũng khác với sự tỉnh thức trong run sợ của một tử tội chờ đến giờ mình bị hành quyết. Chúa Giê-su chân dung người tôi tớ trung thành, đó là: chu toàn với tinh thần trách nhiệm các bổn phận được giao phó, tận tâm chăm lo cho tha nhân trong tình huynh đệ, sẵn sàng chờ đón chủ bằng lòng yêu mến trung thành. Việc chủ trở về cách bất ngờ không phải là một điều gây sợ hãi mà trái lại càng làm sâu đậm hơn sự gắn bó của người tôi trung với chủ mình.

Mời Bạn: Bạn có xác tín rằng chọn lựa căn bản của những người môn đệ của Chúa Ki-tô chính là sống như người tôi trung của Thiên Chúa không? Là người tôi trung của Chúa, bạn có trách nhiệm coi sóc những tài sản của Ngài, đó là vũ trụ, mà Thiên Chúa đã tạo dựng, là nhân loại trong đó có cả chính bạn, là những thụ tạo đặc biệt đã được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa.

Chia sẻ: Những đam mê hưởng thụ ích kỷ và vô độ là đầu mối dẫn đến chỗ bất trung với Thiên Chúa. Cộng đoàn của bạn đang vướng vào thứ bất trung nào?

Sống Lời Chúa: Bạn chu toàn cách tốt nhất bổn phận hằng ngày trong tâm tình người tôi trung của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ là tôi tớ vô dụng của Chúa. Xin chỉ cho con biết Chúa muốn con làm gì và giúp con chu toàn những việc đó.

Ngay từ bây giờ (28.08.2015 – Th. Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ HT)

Mt 25,1-13

Chuyện kể rằng tại chùa Tô Châu bên Trung Quốc, có một nhà sư tên là Viên Thủ Trung. Ông là một nhà chân tu. Nhà sư thường đặt trên bàn làm việc của mình một chiếc quan tài nhỏ làm bằng gỗ. Khi có người thắc mắc, hỏi về chiếc quan tài này, nhà sư trả lời: “Người ta sống tất nhiên sẽ có lúc phải chết. Mà chết rồi sẽ được đặt vào nằm trong cái hòm này. Tôi thực lấy làm lạ: người đời ai cũng chỉ biết đi tìm phú quí, công danh, tài sắc… mà chẳng hề nghĩ đến cái chết. Phần tôi, mỗi khi có điều gì không vừa ý, tôi liền ngồi vào bàn và nhìn ngắm chiếc quan tài một hồi lâu, sau đó tôi cảm thấy tâm hồn mình được bình an.”

“Người ta sống tất có lúc phải chết”. Sống xứng đáng với những gì mình được ban cho ở đời này và có sự chuẩn bị tốt nhất cho đời sau của mình. Đó là sống trong sự “tỉnh thức”, là sự khôn ngoan trong Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi luôn sống “tỉnh thức”, là chu toàn các bổn phận và tìm kiếm thi hành thánh ý Chúa trong những công việc làm hằng ngày, ngay từ bây giờ.

Suy ngẫm cùng với thánh Âu-tinh, sau khi đã thức tỉnh và từ bỏ lối sống sa đoạ để trở về với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa” (Tự thuật I, 1, 1).

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn biết yêu quý cuộc sống này và luôn biết sống xứng đáng với những gì được ban cho, ngay từ bây giờ. Amen.

Giả hình hôm nay … (28.08.2018 – Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên)

Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giê-su nghiêm khắc quở trách thái độ và lối sống giả hình của những người Biệt phái và Luật sĩ thời của Ngài, lúc bấy giờ… Họ không bỏ sót một điều sơ sài nhỏ nhặt, nhưng lại cố ý bỏ bê phớt lờ những việc quan trọng lớn hơn; họ ưa chuộng hình thức bên ngoài nhưng lại coi thường bản chất nội dung bên trong; sống háo danh và rất kiêu căng.

Ngày hôm nay, thái độ và lối sống giả hình này vẫn còn đó, và được ngụy trang dưới  những việc đạo đức hay tông đồ bác ái; chẳng hạn như:

Thường xuyên hô hào vận động quyên góp giúp đỡ người nghèo, cô nhi, quả phụ; tổ chức thăm viếng, ủi an kẻ ốm đau bệnh tật… Nhưng cũng hăng hái sân si, chửi rủa, lên án nhau, nói hành nói xấu anh chị em xung quanh mình;  thích sống ích kỷ, cố chấp, hẹp hòi, ưa câu nệ…

Hoặc là sốt sắng “giữ đạo” rất kỹ: Đi lễ hằng ngày; mỗi tuần đều ăn chay kiêng thịt ngày thứ sáu; giữ thói quen xưng tội mỗi tháng… Nhưng lại không biết quan tâm đến người khác; thờ ơ trước những mảnh đời bất hạnh; luôn thiếu nụ cười cảm thông, khích lệ, động viên anh chị em mình…

Luôn bảo thủ; không tôn trọng ý kiến góp ý, xây dựng của anh chị em mình; rất tự ái, ưa ghen tuông, và hờn giận. Nhưng cứ cho là mình ngay chính, trung thực, chưa hề dối gạt hoặc thất hứa với ai …

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con luôn ý thức trung thành tuân giữ luật Chúa trong công bình, và luôn yêu thương mọi người như yêu chính thân con. Amen. 

CÁT BIỂN 

 

Sống khiêm nhường (28.08.2017)  

1. Ghi nhớ:

Trong anh em người nào lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. (Mt 23, 11-12)

2. Suy niệm:

Năm 1912, cả thế giới chấn động trước tin tàu Titanic gặp nạn và không thể phủ nhận đó là một ký ức đau thương của cả nhân loại suốt hơn 100 năm nay. Ngày ấy người ta kiêu hãnh nghĩ rằng bàn tay con người có thể làm nên một con tàu không thể chìm được. Khi con tàu khổng lồ Titanic vừa được xuất xưởng và hạ thủy, mọi người có thể đọc thấy dọc theo sườn tàu những câu khẩu hiệu kiêu căng được vẽ sơn thật lớn, ngạo nghễ như sau:

No God, No Pope (Không có Chúa, cũng chẳng có giáo hoàng!)

Le Christ lui meme, ne le fera pas sombrer. Ni le ciel, Ni la terre ne peut nous engloutir! (Ngay cả đến Đức Kitô cũng không tài nào đánh đắm con tàu này. Cả trời lẫn đất cũng không thể nào khiến chúng ta bị nhận chìm).

Ngay khi ấy, một trong các công nhân đóng tàu, vốn là một người Công Giáo ở Dublin đã ghi vào trong nhật ký như một lời tiên tri: “Vì những tội ác xúc phạm ghê gớm đó, tôi tin Titanic sẽ không bao giờ tới được New York”.

Và quả không sai, vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 14.4.1912, đúng ngày Chúa Nhật Quasimodo sau lễ Phục Sinh, tàu Titanic đã chạm mạnh vào tảng băng ở ngoài khơi Newfoundland, Canada, thủng một lỗ lớn làm con tàu bị gẫy đôi. Người ta chỉ vớt được 705 người sống sót, còn 1.502 người đã chết theo con tàu kiêu hãnh…

Với gương để đời, chúng ta đang sống theo lối sống hiện đại của trào lưu phóng khoáng xa đọa, con người tự tin trong mọi lãnh vực không cần đến bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Có bao giờ chúng ta suy gẫm lại cái kiêu ngạo thời  con tàu Titanic khi xưa không? Hay qua bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở mỗi người: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống: còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

Đối  với người có tính kiêu ngạo, Đức Giêsu đã khuyên ta hãy sống khiêm nhường. Chính Ngài đã phán: “anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Có thể nói đạo lý Chúa Giêsu được tập hợp ba điểm: Tin để trở thành môn đệ, thụ giáo với Chúa, Khiêm nhường đó là thái độ đối với Chúa, hiền lành là thái độ với tha nhân, và nhờ Chúa Giêsu sống hoàn toàn theo ý Chúa Cha mà hy sinh cho tha nhân cho đến chết trên Thập giá. Trong đức khiêm nhường của Chúa Giêsu mang nhiều chiều kích sâu xa hơn và tốt đẹp bằng hiến mạng sống mình cho nhân loại. Và sự khiêm nhường  là không nghĩ gì về mình vì: “Con Người  đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho muôn dân”(Mc 10,45).

Thế nên, chúng ta được Thiên Chúa trao cho mỗi người với sứ mạng làm ngôn sứ , hay cách riêng chúng ta đi theo ơn sự hiệp thông trong đoàn sủng của Dòng qua các yếu tố của đời sống Đa Minh. Mỗi người hay tập thể, cộng đoàn dân Chúa, huynh đoàn, đều phải bước theo Chúa với sứ mạng làm vinh danh Chúa qua việc rao giảng Lời Chúa hay  bằng  cách thực hành lời Chúa qua từng biến cố cuộc sống mà sống bằng tình huynh đệ, qua cách đối xử với tha nhân và hoạt động tông đồ bác ái tùy thuộc theo hoàn cảnh riêng mỗi người, trong tinh thần hiền hậu và khiêm nhường. Thiên Chúa đã dạy tôi biết sống khiêm nhường trong mọi hoàn cảnh dù sang hèn, vẫn có thể hy sinh phục vụ những người nghèo khó, đau ốm, côi cút, cô đơn hay bất hạnh v.v… Cuộc sống được trở nên bình an hạnh phúc khi con người biết trao cho nhau cái nhìn thân thiện, trao cho nhau bằng cả trái tim và tấm lòng chân thật. Có như thế, cuộc sống thật cao đẹp và có ý nghĩa biết bao.

 3.  Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho chúng con có một tâm hồn khiêm nhường, chân thật, một con tim biết mở rộng trong yêu thương, để chúng con sống và thực hành bằng tấm lòng rộng mở đón nhận và cho đi nhưng không đến với tất cả mọi người, với tinh thần nhiệt tâm và khiêm tốn. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

M.Liên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *