6 ĐIỀU HAY 5 ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH?

1. Hôm bữa đi học Giáo lý, mấy Giáo lý viên có đề cập đến điều răn thứ 7 của Hội Thánh là: cung cấp những điều của Hội Thánh cần …Vậy điều này có phải hay không?

2. Bây giờ trong Bản toát yếu Giáo lý của GHVN ghi là 5 Điều Răn của Hội Thánh, còn trong sách Giáo lý của TGP Sài gòn thì ghi là các điều răn Hội Thánh. Có Trưởng nào giải thích giùm em với ???

Đây là phần giải thích của Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu, Đặc trách Ủy ban Giáo lý Đức tin

1. Nguyên văn bản của 6 Điều Răn Hội Thánh là:

– Thứ nhất: Dự lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc.

– Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.

-Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.

-Thứ tư: Rước lễ trong Mùa Phục Sinh.

– Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

– Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu và những ngày khác Hội Thánh dạy.

Tôi xin có ý kiến như sau:

Từ lâu đời nay, chúng ta vẫn đọc “Hội Thánh có sáu điều răn” trong các nhà thờ vào các ngày Chúa nhật. Nhưng nay, trong bản dịch “Bản toát yếu SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO” của Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, do nhà xuất bản Ban Tôn giáo, Hà Nội 2007, trang 277 có ghi “Năm điều răn Hội Thánh.

Sách này đã được phổ biến rộng rãi trên các Giáo phận; riêng Ủy ban Giáo lý Đức tin Giáo phận Ban Mê Thuột đã mua về 5.000 cuốn, và phổ biến rộng rãi cho các linh mục và đặc biệt các giáo lý viên trong Giáo phận. Hơn nữa, trong các lớp Đào tạo Giáo lý viên trong hai năm qua, chúng tôi đã dạy cho các Giáo lý viên về kinh này.

Xét về con số, thì kinh cũ là sáu (6), kinh mới là năm (5). Không những bớt đi mà lại thêm phần giáo huấn mới của Hội Thánh về một nhiệm vụ mới của người Tín hữu “Mọi Người Theo Khả Năng, Đóng Góp Cho Các Nhu Cầu Vật Chất Của Hội Thánh”.

Rất có thể nhiều nơi chưa cập nhật cho đúng, nên vẫn còn thiếu sót trong việc giữ các giáo huấn của Hội Thánh. Tôi mong các “Vị Chủ chăn” địa phương hiểu được tầm quan trọng của giáo huấn mới mẻ này của Hội Thánh, để chỉnh lại cho đúng thời buổi, và hiệp nhất, hiệp thông với Giáo hội…

Lm. Step Nguyễn Văn Đậu

Đặc trách Ủy ban Giáo lý Đức tin Giáo phận Ban Mê Thuột. 

Đây là “Năm Điều Răn của Hội Thánh” trong quyển Toát yếu sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo – trang 277:

– Tham dự Thánh lễ Chúa nhật cũng như các ngày lễ buộc, kiêng việc xác và những hoạt động có thể cản trở việc thánh hóa những ngày đó.

– Xưng tội ít là mỗi năm một lần.

– Rước lễ ít là trong mùa Phục Sinh.

– Kiêng thịt và giữ chay trong những ngày Hội Thánh quy định.

– Mỗi người theo khả năng, đóng góp cho các nhu cầu vật chất của Hội Thánh.

Precepts of the Catholic Church (https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/activities/view.cfm?id=1021)

 

– You shall attend Mass on Sundays and holy days of obligation and rest from servile labor.

– You shall confess your sins at least once a year.

– You shall receive the sacrament of the Eucharist at least during the Easter season.

– You shall observe the days of fasting and abstinence established by the Church.

– You shall help to provide for the needs of the Church.