72 thành viên Huynh Đoàn Đa Minh Liễu Dinh tuyên hứa

19h30 ngày 10/12/2023, tại nhà thờ giáo xứ Liễu Dinh, Cha Đa Minh Cao Văn Đức đặc trách Huynh Đoàn  Đa Minh Giáo phận chủ sự nghi thức tuyên hứa vĩnh viễn của 72 ứng viên trong Xứ Đoàn. Cha xứ Giuse Nguyễn Thành Công cùng đồng tế với cha đặc trách và đông đảo bà con trong giáo xứ cùng hiệp dâng Thánh lễ.

1 (7)

Khởi đầu Thánh lễ, cha đặc trách Huynh Đoàn gửi lời chúc mừng anh chị em nhân ngày trọng tại tuyên hứu vĩnh viễn. Đồng thời, Cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp ý cầu nguyện cho 72 ứng viên mỗi ngày sống noi theo gương thánh Đa Minh, sống chứng nhân và tích cực xây dựng Giáo Hội ngày một thăng tiến hơn.

1 (21)

Trong bài giảng, Cha Đa Minh đã giúp cộng đoàn nhìn lại vai trò trong việc xây dựng và phát triển Giáo hội của Thánh Đa Minh và Dòng anh em thuyết giáo mà ngài sáng lập. Đối với Giáo Hội Việt Nam, Dòng thánh Đa Minh đã đóng góp rất nhiều vào công cuộc truyền giáo tại Việt Nam cụ thể là nơi giáo phận Đông Đàng Ngoài là các địa phận Dòng ngày nay, như có cha thánh Vinh Sơn Đỗ Yến (1838) OP, Đức Cha Hermosilla Liêm OP… Nhờ gương sáng của các Đấng bậc đi trước đã trở nên mẫu gương cho anh chị em tín hữu học hỏi và noi theo.

1 (20)

Huynh Đoàn Đa Minh đã cổ võ lòng đạo đức bình dân với yêu mến Chúa và Đức Mẹ qua chuỗi Mân Côi, các giờ cầu nguyện, điều này là phương thế giúp xây dựng lòng hiệp nhất yêu thương của anh chị em với nhau. Cho nên, cha giảng lễ mong muốn mỗi người tiếp bước và sống gắn bó với tôn chỉ của Huynh Đoàn sẽ giúp xây dựng tình tương thân tương ái và giúp loan báo Chúa Giêsu cho những người chung quanh.
Cách riêng với 72 thánh viên tuyên hứa trọn đời, Cha Đa Minh mời gọi mọi người cầu nguyện cách đặc biệt cho quý thành viên để luôn sống trung thành và yêu mến Chúa, học theo thánh Đa Minh để xây dựng Giáo Hội ngày một thăng tiến hơn.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa, Thánh lễ tiếp diễn như thường lệ và kết thúc vào lúc 20h30.

Huynh Đoàn Đa Minh GP
1 (6)
1 (5)

1 (8)

1 (14)

1 (13)

72 thành viên Huynh Đoàn Đa Minh Liễu Dinh tuyên hứa
1 (16)
1 (9)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *