Anh em Đa Minh viếng mộ cha Giuse Trần Ngọc Thanh, OP.

Sáng ngày 26/02/2022, một số Anh em Đa Minh, đại diện Tỉnh dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, Việt Nam đã viếng nghĩa trang Tỉnh dòng, cách riêng mộ cha Giuse Trần Ngọc Thanh, OP., tại Tu viện Martinô, Hố Nai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *