Anh em là muối và ánh sáng trần gian (Bài hát cử điệu)

Bài hát chủ đề Đại hội Giới trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIII, với chủ đề “Anh em là muối và ánh sáng trần gian”, sáng tác của linh mục Truyền Giáo. Đại hội sẽ được tổ chức ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2015

https://youtu.be/CYhn2z4qt3E

dl_2014c.jpg

AnhemlaMuoi.jpg