Bạn có dám liều không ?

Bạn có dám liều không ?

Xem slides xin click tại đây

Cười là dám liều để lộ ra hạnh phúc.
Khóc là liều tỏ ra yếu đuối
Đến với tha nhân là liều bị sa lầy tình cảm.

Bày tỏ tình cảm là liều lộ ra cái tôi sâu thẳm.
Chia sẻ ý tưởng, giấc mơ cho người khác, là liều để chúng bị mất đi.

Yêu, là liều bị mất mát.
Yêu, là liều nếu không được yêu lại.

Sống, là liều bị chết.
Hy vọng, là liều
bị thất vọng.
Hành động, là liều
có thể thất bại.

Dẫu sao cứ phải liều,
Vì nguy hiểm lớn nhất trong đời là không bao giờ dám liều.

Ai không liều không làm được gì
không có gì, mà cũng chẳng là gì.

Họ có thể tránh được đau khổ
nhưng chẳng học được chi chẳng gắn bó với cái gì.
Chẳng thay đổi được gì, chẳng phát huy được điều chi.
Họ chẳng thể yêu, chẳng thể sống.

Kẻ chỉ làm gì điều chắc chắn,
là sống như người nô lệ và chống lại tự do.

Chỉ những ai dám liều để yêu mới thực sự tự do.
Vậy bạn cứ dám đi !