Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Tỉnh Phúng viếng Cha cố Giuse

Hôm nay thứ Tư ngày, 17/05/2023, lúc 9g00, quý cha Ban Đặ trách cùng với Ban Phục Vụ Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam đến giáo xứ Thánh Đa Minh Ba – Chuông phúng viếng, hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse Nguyễn Đức Hòa, nguyên Bề trên giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *