Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2011-2023)

– Suy niệm

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2010)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2011)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2012)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2013)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2014)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2015)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 28,16-20)

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.

Đức Giêsu đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Ngày 21.05.2023:

Ngày 24.05.2020:

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP

Lm. Phanxicô Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Ngày 28.05.2017:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2014:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc – Ngày truyền thống Ban Truyền Thông

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Đỗ Mạnh Cường

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2011: 

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

SUY NIỆM