Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2020, 2017, 2014, 2011)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2010)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2011)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2012)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2013)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2014)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2015)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2016)

Ngày 28.05.2017

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 28,16-20)

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.

Đức Giêsu đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Ngày 24.05.2020:

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP

Lm. Phanxicô Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Năm 2017:

Lễ 17g30 Thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2014:

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

(Ngày truyền thống Ban Truyền Thông)

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Mạnh Cường

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2011: 

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lễ 17g30 : Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

SUY NIỆM