Bỏ vì Mến… (28.02.2017 – Thứ Ba tuần VIII Thường Niên năm A)

 Lời Chúa: Mc 10,28-31

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giê-su rằng : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” 29 Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

 

 

Chân lý của Tin Mừng rất nghịch thường. Bất cứ ai đi theo Chúa Giê-su, cứ bỏ thì được, cố giữ thì mất. Từ đây, đòi hỏi Người-theo-Chúa có hai sự chọn lựa: Hoặc chọn trần gian và mọi sự thuộc về hạ giới; hay chọn Thiên Chúa và mọi sự thuộc về thượng giới ? Thật vậy, làm Người-theo-Chúa đòi buộc tôi phải biết chọn lọc bỏ đi rất nhiều thứ:

Bỏ thời gian giải trí xem tivi để đọc kinh tối gia đình;

Bỏ những khoản thu nhập bất chính để giữ đức công bình;

Bỏ thời giờ và công sức để làm việc tông đồ bác ái;

Bỏ ý riêng của mình để sống đức vâng lời…

Dẫu biết rằng vì Chúa và vì Tin Mừng, bỏ đi là nhận lại được gấp trăm ngay từ bây giờ, nhận cả sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau (x. Mc 10, 28-30). Thế nhưng nhiều khi tôi không dám buông bỏ vì cảm thấy tiếc cái lợi trước mắt; hoặc buông bỏ mà trong lòng không cảm thấy vui vì thiếu lòng mến Chúa, yêu người. Bỏ mà như thế thì chẳng có ý nghĩa, giá trị gì.

 

Lạy Chúa, xin cho con biết “từ bỏ và bị bách hại ngược đãi” chính là vận mệnh của Người-theo-Chúa trên hành trình đức tin với những đau khổ, thử thách không thể tránh được. Nguyện xin Chúa ban sức mạnh tình yêu để con sống trọn ơn gọi của Người-theo-Chúa và chu toàn sứ mệnh Chúa đã trao. Amen.

 

CÁT BIỂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *