TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Nếu người anh em của anh trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó (14.08.2019 – Thứ Tư tuần XIX Mùa Thường Niên)

Nếu người anh em của anh trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó (14.08.2019 – Thứ Tư tuần XIX Mùa Thường Niên)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

18 “Thầy bảo thật anh em : dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

19 “Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

 

Nếu người anh em của anh trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó (14.08.2019 – Thứ Tư tuần XIX Mùa Thường Niên)

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy các tông đồ hai việc: một là việc sửa lỗi cho cho anh em, hai là việc cầu nguyện.

Trước hết Chúa dạy ta việc sửa lỗi cho anh em mình là bổn phận cần thiết của mỗi người. Ta không thể làm ngơ khi chứng kiến anh em mình phạm lỗi, vì làm như thế là đồng lõa. Nhưng Chúa dạy phải làm thận trọng và làm từng bước. Trước hết “Anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em”. Khi một mình ta biết lỗi của người bạn mà ta đến với họ, thì lỗi ấy chưa bị công khai ngoài dư luận nếu ta chưa công bố. Nếu nhờ một lần ta gặp ấy, họ vĩnh viễn hối cải thì danh thơm tiếng tốt của họ vẫn còn nguyên vẹn trừ có ta. Theo giáo lý điều răn 8 dạy thì có những sự thật về tha nhân ta chưa nên hoặc chưa được phép công bố khi chưa cần thiết. Ví dụ như sự xấu của họ còn đang kín đáo hay bệnh tật mới phát hiện nơi họ… Lời Chúa dạy ở đây đầy tình yêu, tha thứ và chờ mong hối cải. Con nếu lời của một mình ta không có tác dụng gì với tội nhân, thì Chúa dạy tiếp: “Hãy mang theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết theo căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân”.

Hai ba người đây là một nhóm đại diện cho một tập thể dân sự, làm cho sự việc đã hoàn toàn công khai ra dư luận. Còn có thể nói đây là cơ quan công quyền. Tiếp nữa: “nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa Hội Thánh”. Một tiến trình sửa lỗi Chúa dạy thật là tuyệt vời. Đây chính là khuôn vàng thước ngọc khi phải sửa lỗi cho anh em đối với chúng ta ngày nay. Thiết nghĩ không còn cách nào hoàn hảo hơn nữa. Ở đây ta thấy cuối cùng là nại đến lời khuyên của Hội Thánh. Một quyền bính tối cao, dùng lời Thiên Chúa mà dạy dỗ: “Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại”. Làm theo lời dạy khuôn mẫu ấy, đến đây Chúa trao quyền cho các tông đồ cũng là Hội Thánh ngày nay được quyết định phân xử: “Dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy”.

Ý thứ hai của Tin Mừng là Chúa kêu mời mọi người hiệp thông cầu nguyện và Người hứa ban phần thưởng bội hậu. Không phải một người cầu nguyện mà: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy… sẽ ban cho. Vì đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy…”.

Chúa muốn, Chúa ưu tiên cho cả nhóm người, cả một tập thể không phải ba bè bảy phái nhưng là một tập thể yêu thương nhau, đồng tâm nhất trí mà dâng lên Chúa những lời nguyện xin thì “Thầy sẽ ở đó”, thì “Cha Thầy sẽ ban cho”.

Lạy Chúa, xin cho con luôn khắc ghi lời Chúa dạy để con biết cư xử với anh em con cho phải phép, nhất là khi phải sửa lỗi  cho anh em. Cũng xin cho con vững tin Chúa hằng hịên diện thân thương bên chúng con, khi chúng con yêu thương nhau, đồng lòng khẩn nguyện lên Chúa. Amen.

Gs. Ngọc Năng

Cách thức sửa lỗi cho người anh em (16.08.2017 – Thứ Tư tuần XIX Mùa Thường Niên)

 

Bài Tin Mừng hôm nay phản ánh cách sửa lỗi cho nhau trong cộng đoàn. Tiến trình sửa lỗi cho người anh em được diễn ra một cách từ từ, từng bước một. Bước này thất bại mới chuyển qua bước kế tiếp.

– Bước một là cuộc gặp gỡ kín đáo giữa người sửa lỗi và người phạm lỗi. Mục đích là để giúp người phạm lỗi biết lắng nghe lời góp ý chân tình, nhận ra lỗi của mình và thay đổi cuộc sống cho phù hợp.

– Bước hai diễn ra khi bước một thất bại, khi người phạm lỗi không chịu nghe. Người sửa lỗi sẽ đem theo hai, ba người nữa để tăng sức thuyết phục.

– Nếu người phạm lỗi vẫn khăng khăng không nghe, thì bước kế tiếp là phải đưa chuyện này ra trước Giáo hội địa phương.

– Bước cuối cùng chỉ xảy ra khi người anh em ấy vẫn ngoan cố, không muốn nghe tiếng nói của cộng đoàn Giáo hội, nghĩa là tự đặt mình ra ngoài sự hiệp thông với cộng đoàn tín hữu, thì Giáo hội đành lòng không nhận anh ấy như phần tử của Giáo hội nữa.

Đã là người, tất thời có lỗi

Với chính mình và với tha nhân

Thành tâm sửa lỗi rất cần

Chớ nên bảo thủ tình thân chẳng còn

*

Bạn có lỗi ôn tồn khuyên bảo

Chỉ hai người, thiện hảo từ tâm

Giúp cho bạn thấy lỗi lầm

Để rồi sửa chữa, thâm tâm nhiệt thành.

Nhận ra lỗi của mình và sửa lỗi cho anh chị em thật là khó. Khó là vì không ai muốn nhận lỗi về mình, và nếu có nhận ra lỗi của mình thì cũng khó chấp nhận sửa sai vì cái tôi quá lớn. Bởi vì tâm lý chung của mọi người là bảo thủ nên dễ nhận thấy lỗi của người khác hơn là lỗi của mình, còn người khác thì dễ nhận ra lỗi của những người chung quanh hơn là lỗi của họ. Như vậy, nói về vấn đề sửa lỗi là chuyện rất khó. Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu lại bảo các môn đệ hãy đi sửa lỗi cho anh em. Tâm tình mà Đức Giêsu muốn các môn đệ phải có trong khi sửa lỗi cho người khác là: yêu thương chân tình, tôn trọng, tế nhị, kiên trì và cầu nguyện. Làm được như thế thì mới thành công.

Nếu chẳng nghe mới đành cách khác

Rủ thêm người, chú bác anh em

Tận tình góp ý nhiều thêm

Nhận ra thấy được ấm êm vẹn toàn

*

Làm như thế, không màng chi tới

Hãy kiên trì đưa tới chốn chung

Cộng đoàn kết hợp để cùng

Giúp nhau hoán cải cho lòng hồi tâm.

Cuộc sống chung chắc hẳn không thể tránh khỏi những va chạm vì mỗi người mỗi ý, mỗi tánh nết… Nhưng điều cần là biết nhường nhịn, chịu đựng, thông cảm và tha thứ cho nhau để tạo hòa khí. Nếu chúng ta là người mắc lỗi thì cần biết lắng nghe người khác sửa dạy; nếu là người nhắc nhở người khác, chúng ta cần biết dùng lời khuyên đúng lúc, những câu nói dễ đánh động lòng người hơn là những lời bực dọc hay dùng thái độ của người chỉ huy.

Nếu cố chấp, lỗi lầm không thấy

Đã nhiệt tình, việc ấy làm xong

Thực tâm, thực dạ, hết lòng

Mới tròn nhiệm vụ, ước mong thuận hòa

*

Biết sửa lỗi chính là cần thiết

Để cho người hiểu biết nhận ra

Nghĩa tình chân thật thiết tha

Yêu thương hiệp nhất mới là anh em.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức mình cũng là con người bất toàn nên cần đến ơn Chúa trợ giúp. Đồng thời, xin cũng cho chúng con ý thức rằng: Chúa luôn muốn chúng con cộng tác với Chúa trong việc thánh hóa anh chị em bằng việc sửa lỗi cho nhau trong tình yêu thương nhau một cách chân thành. Amen.

HOÀI THANH

Những điều khó nói

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình.” (Mt 18,15).

Suy niệm: Không gì khó nói hơn việc đi sửa lỗi người khác. Vì nhiều lý do. Trước hết, lý do bản thân: tôi cũng chẳng hay ho gì mà dám lên mặt dạy đời. Và bao nhiêu lý do khác. Nếu cùng là người trong nhà với tôi: bụt nhà không thiêng. Nếu không phải là người nhà với mình: thôi thì đèn nhà ai nhà nấy rạng. Bao giờ người ta cũng có lý do để né tránh vấn đề gai góc này. Chắc phải “uống mật gấu” mới đủ dũng khí để “sửa lỗi cho người khác” bởi chưng cục tự ái của mỗi người chẳng khác nào trái bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ nổ tung lên. Trên đây, Chúa Giêsu đưa ra qui tắc vàng: muốn sửa lỗi cho nhau, phải được thúc đẩy bởi tình bác ái, phải tôn trọng danh dự của nhau và nhắm đến lợi ích đích thực của người anh em. Việc đi gặp riêng “một mình anh với nó thôi” tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại ôn hoà, tôn trọng lẫn nhau và giúp nhau nhận ra ý Chúa.

Mời Bạn: Bạn có nghĩ rằng 99% thất bại trong việc sửa lỗi phát sinh do việc nóng nảy, thiếu tế nhị, thiếu tôn trọng nhau? Về phần mình, khi được người khác sửa lỗi, bạn đã phản ứng thế nào?

Chia sẻ cách Chúa Giêsu sửa lỗi cho:

người đàn bà ngoại tình (Ga 8,1-11)

cho Phêrô (Ga 13,6-11.36-38; Lc 22,31-34.54-61; Ga 21,15-23).

Sống Lời Chúa: Suy niệm nhiều lần những đoạn Tin Mừng trên.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết noi gương Chúa, ghét tội nhưng thương người có tội, biết sẵn sàng hy sinh đền thay tội lỗi cho anh em mỗi khi con muốn sửa lỗi cho nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *