CÁO PHÓ: Bà Cố Maria Đoàn Thị Mừng, Thân mẫu Lm. Gioan Baotixita Lại Văn Mười, O.P.

Trong tình hiệp thông, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:

Bà Cố MARIA ĐOÀN THỊ MỪNG
Thân mẫu Lm. Gioan Baotixita Lại Văn Mười, O.P. (Phụ xá Hiền Đức)
đã được Chúa gọi về lúc 20 giờ 50 ngày 07 tháng 12 năm 2023.

Thánh lễ An táng cho Bà Cố Maria
được cử hành vào lúc 14 giờ 30 thứ Bảy, ngày 09 tháng 12 năm 2023
tại Thánh đường Giáo xứ Quỹ Nhất, Giáo phận Bùi Chu.

Kính xin quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *