NHẠC SINH HOẠT

Đẹp Thay Những Bước Chân (Bài hát cử điệu)

Xin giới thiệu với các bạn trẻ Huynh đoàn : Clips với cử điệu mẫu bài “Đẹp thay những bước chân”, do giới trẻ giáo phận Thái Bình thực hiện. https://youtu.be/d35ZsJY3dCY Đẹp Thay Những Bước Chân Những bước chân tuyệt vời, thật đẹp thay ôi thật đẹp thay! Là những …

Đọc thêm

Xin Tin Yêu (Bài hát cử điệu)

Xin Tin Yêu (Bài hát cử điệu) Tác giả: Ngọc Huân Xin tiếp tục giới thiệu với các bạn trẻ Huynh đoàn, Clips cử điệu mẫu do Nhóm linh hoạt viên SV Nông Nghiệp Sài Gòn thực hiện. Bài : Xin Tin Yêu, tác giả : Ngọc Huân https://youtu.be/yQ2ZLCOCe3Y Xin …

Đọc thêm