Xin Tin Yêu (Bài hát cử điệu)

Xin Tin Yêu (Bài hát cử điệu)

Tác giả: Ngọc Huân

Xin tiếp tục giới thiệu với các bạn trẻ Huynh đoàn, Clips cử điệu mẫu do Nhóm linh hoạt viên SV Nông Nghiệp Sài Gòn thực hiện. Bài : Xin Tin Yêu, tác giả : Ngọc Huân

https://youtu.be/yQ2ZLCOCe3Y

Xin tin yêu vào nơi Đức Kitô,
Xin tin yêu vào nơi Đức Kitô,
Không ai tách lìa chúng tôi khỏi tình Chúa Kitô
Không ai tách lìa chúng tôi

Xin tin yêu vào nơi Ngài là Đức Kitô,
Là tình yêu cao vời khôn ví…cao vời khôn ví…
Bao gian nan vẫn trung kiên,
bao truân chuyên trọn nỗi niềm tựa thấy Đấng vô hình.
Trọn một niềm, một niềm tin yêu,
dẫu rằng đời là đời cô liêu Xin tin yêu vào nơi Ngài.

Kết: Xin tin yêu vào nơi Chúa !

http://lh3.googleusercontent.com/-zg5dU7dp_qc/VZnuPgces_I/AAAAAAAAApY/loFmBhIElYw/s1600/ct_tre2015c.jpg