GIỚI TRẺ

Ngày Valentine tại giáo xứ Bãi Dòng

Ngày Valentine tại giáo xứ Bãi Dòng

yêu đúng lúc, đúng người và đúng cách trong thời đại hôm nay, để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc và dai dẳng vì vượt qua giới hạn và thiếu cẩn trọng trong tình yêu đôi lứa trong xã hội hiện đại hôm nay.

Đọc thêm