GIỚI TRẺ

Huấn luyện truyền thông giáo hạt Nam Định 2022

Huấn luyện truyền thông giáo hạt Nam Định 2022

Trong ba ngày cuối cùng của tháng Bảy, từ ngày 29-31/7/2022, khóa huấn luyện truyền thông dành riêng cho các học viên đến từ các giáo xứ trong giáo hạt Nam Định đã được diễn ra tại giáo xứ Trung Đồng với tinh thần đầy hăng say và hào hứng của hơn 30 học viên.

Đọc thêm