GIỚI TRẺ

Gp. Hải Phòng khai mạc Năm Giới trẻ

Hướng về Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh miền Bắc lần thứ XVI 2018, Ban mục vụ giới trẻ giáo phận Hải Phòng sẽ tổ chức chương trình Khai mạc Năm giới trẻ vào thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh ngày 05/04/2018 tại nhà nhờ Chính Tòa Hải Phòng.

Đọc thêm