GIỚI TRẺ

Công nghị Giới trẻ & Sinh viên gp. Bùi Chu

Công nghị Giới trẻ & Sinh viên gp. Bùi Chu

Buổi Công Nghị Giới trẻ - Sinh viên Giáo Phận được tổ chức vào sáng Chúa Nhật ngày 03/07/2022, tại Tòa Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu. Buổi công nghị quy tụ 160 bạn trẻ đến từ 13 giáo hạt và 40 em đại diện cho Sinh Viên Công Giáo trong giáo phận.

Đọc thêm

Nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội: Thánh lễ tạ ơn kết thúc năm học và nghi thức sai đi năm học 2021- 2022

Nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội: Thánh lễ tạ ơn kết thúc năm học và nghi thức sai đi năm học 2021- 2022

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa sau năm học vừa kết thúc, đặc biệt chặng đường đại học đã qua với các anh chị sinh viên tốt nghiệp, nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ giáo xứ Tân Lạc, vào sáng Chúa nhật ngày 26 tháng 6 năm 2022. Cha đặc trách Gioan Baotaxita cũng cử hành nghi thức sai đi dành cho các sinh viên tốt nghiệp năm học 2021-2022.

Đọc thêm

Giới trẻ Linh Đạo Đa Minh Gp. Bùi Chu

Giới trẻ Linh Đạo Đa Minh Gp. Bùi Chu

Cha phụ tá Gioan B. Nguyễn Hữu Tài OP, là Cha đặc trách giới trẻ Linh Đạo Đa Minh triển khai công việc trại hè vào cuối tháng 7, tại bãi biển sinh thái Giáo Xứ Quần  Vinh. Trại hè chủ đề : LINH ĐẠO TRẺ CÙNG HIỆP HÀNH

Đọc thêm