GIỚI TRẺ

Đại hội Giới trẻ giáo hạt Thanh Oai Năm Truyền Giáo 2022

Đại hội Giới trẻ giáo hạt Thanh Oai Năm Truyền Giáo 2022

Chúa Nhật Lễ Lá ngày 10/4/2022, Đại hội Giới trẻ giáo hạt Thanh Oai được tổ chức tại giáo xứ Đại Ơn với chủ đề “Hãy kết nối với Đức Kitô”. Đại hội quy tụ hơn 4.000 bạn trẻ đến từ các giáo hạt trong Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội và các bạn trẻ giáo hạt Tây Nam tỉnh Phú Thọ thuộc giáo phận Hưng Hóa.

Đọc thêm