TRANG CHỦ / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 (page 10)

GIẢNG LỄ 2013

Tháng Tám, 2016

 • 6 Tháng Tám

  Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2013

  "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

Tháng Bảy, 2016

 • 29 Tháng Bảy

  Video giảng lễ Chúa nhật XVIII thường niên năm C (2013)

  Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."

 • 23 Tháng Bảy

  Video giảng lễ Chúa nhật XVII thường niên năm C (2013)

  "Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.

 • 17 Tháng Bảy

  Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm C (2016)

  Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ...

 • 17 Tháng Bảy

  Video giảng lễ Chúa Nhật XVI thường niên năm C (2013)

  Chúa Giêsu đáp : "Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."

 • 8 Tháng Bảy

  Video giảng lễ Chúa Nhật XV thường niên năm C (2013)

  "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Đức Giêsu nói với người thông luật : "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."

 • 7 Tháng Bảy

  Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm C (2013)

  Đức Giêsu nói : "Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?" Người thông luật trả lời : "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy."

Tháng Sáu, 2016

 • 26 Tháng Sáu

  Nghe giảng Chúa nhật XIX thường niên năm C (2016)

  "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ..."

 • 16 Tháng Sáu

  Nghe giảng Chúa nhật XII thường niên năm C (2013)

  Đức Giêsu nói với mọi người : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo".

 • 11 Tháng Sáu

  Nghe giảng Chúa nhật XI thường niên năm C (2013)

  Tôi nói cho ông hay : tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ : "Tội của chị đã được tha rồi." và ... "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."