Video giảng lễ Chúa nhật XVIII thường niên năm C (2013)

 

– Nghe giảng Chúa nhật XVIII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XVIII thường niên năm A (2011)

– Video giảng lễ Chúa nhật XVIII thường niên năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật XVIII thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XVIII thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12,13-21)

Sau đó Đức Giêsu với họ dụ ngôn này : “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng : ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu !’ Rồi ông ta tự bảo : ‘Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’

Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

 

Linh mục Micae Nguyễn Văn Bắc OP.

 

 

 

.