TRANG CHỦ / THÔNG TIN / TỈNH DÒNG ĐA MINH (page 3)

TỈNH DÒNG ĐA MINH

Tháng Chín, 2019

  • 6 Tháng Chín

    TTTH Sedes Sapientiae: Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới (03.09.2019)

    vào lúc 7h30 sáng thứ Ba, ngày 03/09/2019, cha Giu-se Nguyễn Đức Hòa, OP., Giám tỉnh tỉnh dòng Đaminh Việt Nam chủ tế thánh lễ cùng quý cha trong ban giám đốc. Tới tham dự thánh lễ có khoảng 20 cha đại diện các hội dòng, tu đoàn và tu hội tới tham dự thánh lễ. Hiệp thông trong thánh lễ có khoảng 225 quý thầy, quý sơ là những học viên từ hơn 50 hội dòng, tu đoàn và tu hội đến tham dự.

Tháng Tám, 2019

Tháng Bảy, 2019