TRANG CHỦ / THÔNG TIN / TỈNH DÒNG ĐA MINH

TỈNH DÒNG ĐA MINH

Cáo phó: Linh mục PHÊRÔ NGUYỄN QUANG HIẾN, O.P.

Linh mục PHÊRÔ NGUYỄN QUANG HIẾN, O.P., sinh ngày 18 tháng 03 năm 1919 tại Bắc Ninh, khấn dòng ngày 29 tháng 08 năm 1941, chịu chức linh mục ngày 04 tháng 06 năm 1948, đã về Nhà Cha lúc 1g40, thứ Năm, ngày 06 tháng 02 năm 2020 tại Tu viện Thánh Martinô, Hố Nai. Hưởng thọ 101 tuổi, 79 năm khấn dòng, 72 năm linh mục.  

Đọc thêm

Khai Mạc Tỉnh Hội Dòng Đa Minh Việt Nam

Bốn năm một lần, Tỉnh hội là dịp hội họp quan trọng của cả Tỉnh Dòng. Các nghị huynh - đại diện các tu viện, vùng, miền,... thuộc Tỉnh Dòng trên khắp thế giới - sẽ cùng thảo luận, bàn bạc và bầu cử vị Giám tỉnh mới, ban cố vấn mới, các "đầu ngành" mới,... và phương hướng hoạt động chung cho cả Tỉnh dòng trong 4 năm tới.

Đọc thêm