TỈNH DÒNG ĐA MINH

Một Vài Ghi Nhận Trong Ngày Khai Mạc Năm Thánh Kỷ Niệm 800 Năm Sinh Nhật Trên Trời Của Thánh Đa Minh

Một Vài Ghi Nhận Trong Ngày Khai Mạc Năm Thánh Kỷ Niệm 800 Năm Sinh Nhật Trên Trời Của Thánh Đa Minh

Vào ngày 09.01.2021, Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Đa Minh các Giáo Phận và cùng anh chị em Đoàn viên khởi hành tiến về nhà thờ Thánh Đa Minh - Ba Chuông để tham dự Lễ Khai Mạc Năm Thánh kỷ niệm 800 năm sinh nhật trên trời của Thánh Đa Minh.

Đọc thêm