TRANG CHỦ / THÔNG TIN / TỈNH DÒNG ĐA MINH

TỈNH DÒNG ĐA MINH

Tháng Năm, 2020

Tháng Tư, 2020

Tháng Ba, 2020

Tháng Hai, 2020

  • 14 Tháng Hai

    Thư Bề Trên Tổng Quyền: Chuẩn bị Năm Thánh 2021

    Khởi đầu năm 2020, cùng nhau chúng ta hướng đến việc cử hành 800 năm Dies Natalis - Sinh nhật trên Trời - của Cha thánh Đa Minh.

  • 6 Tháng Hai

    Cáo phó: Linh mục PHÊRÔ NGUYỄN QUANG HIẾN, O.P.

    Linh mục PHÊRÔ NGUYỄN QUANG HIẾN, O.P., sinh ngày 18 tháng 03 năm 1919 tại Bắc Ninh, khấn dòng ngày 29 tháng 08 năm 1941, chịu chức linh mục ngày 04 tháng 06 năm 1948, đã về Nhà Cha lúc 1g40, thứ Năm, ngày 06 tháng 02 năm 2020 tại Tu viện Thánh Martinô, Hố Nai. Hưởng thọ 101 tuổi, 79 năm khấn dòng, 72 năm linh mục.  

Tháng Một, 2020