TỈNH DÒNG ĐA MINH

Khai Mạc Tỉnh Hội Dòng Đa Minh Việt Nam

Bốn năm một lần, Tỉnh hội là dịp hội họp quan trọng của cả Tỉnh Dòng. Các nghị huynh - đại diện các tu viện, vùng, miền,... thuộc Tỉnh Dòng trên khắp thế giới - sẽ cùng thảo luận, bàn bạc và bầu cử vị Giám tỉnh mới, ban cố vấn mới, các "đầu ngành" mới,... và phương hướng hoạt động chung cho cả Tỉnh dòng trong 4 năm tới.

Đọc thêm

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi trên vùng đất truyền giáo Tây Ninh

Hòa chung niềm vui cùng Giáo Hội trong ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15.9) – Bổn mạng Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam. Theo truyền thống tốt đẹp, dịp bổn mạng chính là thời gian để anh em khắp nơi quy tụ về bên nhau mừng lễ, đồng thời cũng là dịp anh em chia sẻ đời sống mục vụ, và trên hết là thể hiện đời sống huynh đệ.

Đọc thêm

TTTH Sedes Sapientiae: Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới (03.09.2019)

vào lúc 7h30 sáng thứ Ba, ngày 03/09/2019, cha Giu-se Nguyễn Đức Hòa, OP., Giám tỉnh tỉnh dòng Đaminh Việt Nam chủ tế thánh lễ cùng quý cha trong ban giám đốc. Tới tham dự thánh lễ có khoảng 20 cha đại diện các hội dòng, tu đoàn và tu hội tới tham dự thánh lễ. Hiệp thông trong thánh lễ có khoảng 225 quý thầy, quý sơ là những học viên từ hơn 50 hội dòng, tu đoàn và tu hội đến tham dự.

Đọc thêm