Cha Bề trên Giám tỉnh gặp gỡ quý cha Đặc trách Huynh Đoàn

Họp mặt Quý cha Đặc trách Huynh Đoàn các Giáo phận

– Hôm nay, ngày 10/09/2020, Cha Bề trên Giám tỉnh Toma Aq. Nguyễn Trường Tam,OP đã đến gặp gỡ quý cha đặc trách huynh đoàn đang họp mặt tại Trung tâm Mục vụ Đền thánh Martino. Cha Giám tỉnh chia sẻ với anh em những thao thức của Tỉnh Dòng trong việc đồng hành với Huynh đoàn giáo dân Đaminh. Cha Giám tỉnh mời gọi quý cha đặc trách dành nhiều tâm sức hơn cho sứ vụ này, cũng như luôn nhiệt tâm để giúp cho Huynh đoàn ngày một thăng tiến. Đó là cách tiếp nối công sức của các bậc cha anh đi trước, những người đã dày công xây dựng Huynh đoàn giáo dân Đaminh trong những thời kỳ khó khăn.

– Sau giờ chia sẻ, Cha Bề trên Giám tỉnh đã chủ tế Thánh Lễ tạ ơn, kết thúc những ngày họp mặt của quý cha đặc trách. Một lần nữa, Cha Giám tỉnh hy vọng, với ơn Chúa, qua lời chuyển cầu của cha thánh Đaminh, quý cha đặc trách có đủ sức khỏe, lòng nhiệt thành và sự khôn ngoan để cùng nhau làm tốt sứ vụ mà Tỉnh Dòng trao phó.

Cha Giám tỉnh cũng gặp gỡ Ban Phục Vụ Huynh đoàn Tỉnh. Đây là các anh chị em đại diện cho tất cả các đoàn viên trên cả nước. Cha Giám tỉnh mời gọi quý anh chị hy sinh hơn nữa, cũng như cộng tác với quý cha đặc trách, để làm cho Huynh đoàn giáo dân Đaminh Việt Nam thực sự sống các giá trị Tin Mừng như thánh Đaminh đã sống.

– Với phép lành kết thúc Thánh Lễ, Cha Giám tỉnh xin Chúa chúc lành cho quý cha đặc trách và Ban Phục Vụ Huynh đoàn Tỉnh.

Mọi người chia tay nhau, trở về nhiệm sở của mình.

Hy vọng quý cha đặc trách đã có được những ngày họp mặt quý báu.

Xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng quý cha trong sứ vụ của mình.

Xin cho lòng nhiệt thành của quý cha luôn bừng cháy.

Xin cho tất cả chúng con luôn gắn bó với nhau, để làm tốt điều Chúa muốn.

Xin Cha Thánh Đaminh trên trời chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con!

Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *