Cha Tổng đặc trách và BPV/Huynh đoàn Tỉnh dâng lễ tại Gx. Nội Bài

Cha Tổng Đặc Trách và Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Tỉnh thăm viếng Miền Bắc (19 – 21.10.2020)

– Lúc 15h00 ngày 22/10/2020, tại Giáo xứ Nội Bài – Giáo phận Bắc Ninh, cha Tổng đặc trách và Ban Phục Vụ (BPV) Huynh đoàn Tỉnh đã dâng Thánh Lễ tạ ơn trước khi trở lại miền Nam. Trước đó, đoàn đã được cha xứ Nội Bài vui vẻ đón tiếp.

Tham dự Thánh Lễ này còn có sự hiện diện của cha đặc trách Huynh đoàn giáo dân Đaminh giáo phận Bắc Ninh, cha chánh xứ giáo xứ Phượng Mao. Đặc biệt, thành phần đông đảo trong Thánh Lễ tạ ơn này là quý BPV và đoàn viên Huynh đoàn của Liên Huynh giáo hạt Nội Bài.

– Liên Huynh giáo hạt Nội Bài gồm các Huynh đoàn Đaminh nằm trong phần đất của thủ đô Hà Nội. Liên Huynh này mới được tách ra từ Giáo Hạt Tây Nam của Giáo phận Bắc Ninh gồm có Liên Huynh Vĩnh Phúc và Liên Huynh Nội Bài. Cho đến nay, Liên Huynh Nội Bài được hơn 1000 đoàn viên.

Thánh Lễ tạ ơn này diễn tả tính hiệp thông và tình liên đới giữa Huynh đoàn Tỉnh với các Huynh đoàn địa phương.

Xin Chúa tiếp tục ban ơn cho Huynh đoàn Đaminh của chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, cha thánh Đaminh, và các thánh Dòng.

Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *