Chín cách cầu nguyện của thánh Đaminh (tổng hợp)

Loạt bài “Chín cách cầu nguyện của thánh Đaminh” đã được đăng trên mạng từ tháng 7/2015. Nay xin được tổng hợp và xếp vào mục Gia đình Đa Minh/ Lịch Sử để dễ tìm.

+ Cách cầu nguyện thứ nhất của thánh Đaminh

+ Cách cầu nguyện thứ hai và ba của thánh Đaminh

+ Cách cầu nguyện thứ tư và năm của thánh Đaminh

+ Cách cầu nguyện thứ sáu và bảy của thánh Đaminh

+ Cách cầu nguyện thứ tám và chín của thánh Đaminh

+ Clip : Chín cách cầu nguyện của thánh Đaminh

dm_cng9cach.jpg