Chọn lựa cách sống (14.02.2016 – Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C)

Lời Chúa: Lc 4,1-13

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. 2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 3 Bấy giờ, quỷ nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi !” 4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”
5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người : “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. 7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” 8 Đức Giê-su đáp lại : “Đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”
9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi ! 10 Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. 11 Lại còn chép rằng : Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” 12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại : “Đã có lời rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

Suy niệm:

Giáo hội kỷ niệm 40 ngày chay tịnh của Chúa,  đây cũng là việc chúng ta tưởng nhớ đến chương trình cứu độ của Chúa Kitô đã thực hiện. Lời Chúa của Chúa nhật I Mùa chay được thánh Luca diễn tả giúp mỗi người chúng ta chọn lựa  cách sống:

Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”

Biến sỏi đá thành bánh, đây là việc làm chối bỏ lao động, vì người ta phải lao động mới có bánh  để ăn Tên cám dỗ đã thách thức Chúa trong lúc thiếu lương thực hãy thỏa mãn cơn đói. Người đoàn viên cũng bị những cơn cám dỗ về kinh tế, thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi của mình bằng cách chấp nhận những việc làm tham ô sai trái,  trong tâm tư chúng ta chọn nếp sống tiện nghi,  thực thi những gì theo ý muốn của mình, chứ không sống theo thánh ý của Thiên Chúa.

Với người đoàn viên, Lời Chúa hôm nay dạy ta cách  sống tinh thần  lời khuyên Tin Mừng: Người đoàn viên sống tinh thần thanh bần để biểu lộ sự tín thác sống động vào Thiên Chúa và cộng tác với Hội thánh trong sứ mạng làm thăng tiến con người, người giáo dân Đa Minh quyết tâm không chạy theo lối sống hưởng thụ, nhưng sử dụng của cải cách hữu ích và biết quan tâm chia sẻ với những người nghèo khổ, kém may mắn.

 “Tôi s cho ông hết thy quyn hành và vinh quang…”

Trong cuộc sông giữa đời thường của chúng ta không ít lần chúng ta mơ ước có quyền hành và vinh hoa phú quí của nó mang lại cho mình, nhất là thứ quyền hành mà khi có nó chúng ta phải rời xa Thiên Chúa, phải dẹp bỏ lương tâm Ki-tô giáo. Đó là cuộc trao đổi mà chúng ta phải mất đi chính cuộc sống của mình.

  Hãy sống tinh thần khiết tịnh để trở nên dấu chỉ sự trung tín của Thiên Chúa đối với con người, cũng như của Hội thánh đối với Chúa Ki-tô, người đoàn viên quyết tâm tránh xa những lối sống bất chính, nêu cao vẻ đẹp của đời sống khiết tịnh trong bậc độc thân hoặc hôn nhân.

Tên cám dỗ đưa Chúa lên trên góc tường cao của đền thờ Giê-ru-sa-lem và nó khuyên dụ Ngài:

“”Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xung, vì có li chép rng: “Chúa s truyn cho Thiên Thn gìn gi ông!”

Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi! Hãy sống tinh thần tuân phục để hiến dâng bản thân mình làm của lễ, kết hợp với hiến tế của chính Đức Ki-tô, người Đoàn viên quyết tâm từ ý bỏ riêng để tuân phục thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống, vâng nghe giáo huấn của Hội thánh và những hướng dẫn của các vị có trách nhiệm, cũng như mau mắn thi hành những quyết định của cộng đoàn.

Ghi nhớ: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con vẫn đọc Kinh Lạy Cha hằng ngày, trong đó chúng con cầu xin Chúa chớ để chúng con sa chước cám dỗ, đây là lời xin trung thành của người đoàn viên, trước cơn cám dỗ, Xin  cứu chúng con  cho khỏi sự dữ.

BRC