Thơ: MỪNG XUÂN CÓ CHÚA – VUI TẾT BÊN MẸ

 

MỪNG vui mỗi dịp đầu năm

XUÂN về hội ngộ ghé thăm chúc mừng

SANG năm mới thật tưng bừng

DÂNG lời cảm tạ vang lừng nơi nơi

CHÚA thương ban phúc cho đời

LỜI Ngài hằng sống cao vời biết bao

CẢM ơn tha thiết dâng trào

TẠ ơn luôn mãi nói sao cho vừa

*

VUI Xuân bên Mẹ xin thưa

TẾT bình an đến cho Mùa hồng ân

VỀ đây rộn rã muôn phần

TIẾN lên hạnh phúc, tinh thần thảnh thơi

MẸ luôn phù hộ muôn người

KHÚC tình ca đó cho đời binh yên

TRI ân Mẹ rất nhân hiền

ÂN tinh trải rộng vô biên ngập tràn

 

MỪNG XUÂN CÓ CHÚA HÂN HOAN

TẾT VỀ BÊN MẸ VÔ VÀN YÊU THƯƠNG

 

                                                        HOÀI THANH