Bài 09 : Kinh Thánh cho biết con người là ai ? (Tuyên xưng đức tin công giáo)

BÀI 9:

KINH THÁNH CHO BIẾT CON NGƯỜI LÀ AI ?

Lời Kinh Thánh

“Thiên Chúa thấy mọi sự Người làm ra thật tốt đẹp.” (St1,31)

Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và tràn đầy hạnh phúc. Vì lòng nhân hậu, Ngài đã dựng nên con người để họ được chia sẻ sự sống và hạnh phúc của Ngài.

1.Thiên Chúa chuẩn bị một thế giới cho con người.

Thiên Chúa là khởi điểm tuyệt đối của mọi sự. Ngài sáng tạo nên thế giới này. Ngoài Chúa ra, tất cả là thụ tạo đều trực tiếp hay gián tiếp lệ thuộc vào Ngài:”Muôn vật có đều do Chúa, nhờ Chúa và cho Chúa.” (Rm11,36)

– Khi sáng tạo, Ngài đưa từ không tới có, từ hư vô tới hiện hữu bằng:”Lời toàn năng”,-“Thiên Chúa phán.. và đã xảy ra như vậy”.

– Vì là tác phẩm của Thiên Chúa, nên mọi thụ tạo đều tốt, nó có trở nên xấu là do con người không biết sử dụng chúng một cách chính đáng:”Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài làm ra thật tốt đẹp” (St1,31).

– Tất cả được tạo dựng cho con người, con người là tột đỉnh của mọi loài thụ tạo, là hình ảnh của Thiên Chúa, được Thiên Chúa cho làm vũ trụ để tiếp nối công cuộc tạo dựng của Ngài. Mọi sự đều phục vụ con người, để con người phục vụ Thiên Chúa:”Tất cả mọi vật đều là của anh em, anh em là của Đức Kitô và Đức kitô lại thuộc về Thiên Chúa.” (1Cr 3,22-33).

adam_eva.jpg

2.Thiên Chúa dựng nên con người giống như Ngài

Thiên Chúa dựng nên con người vì chính hạnh phúc của họ.

– Con người gồm hai yếu tố gắn liền nhau: Thể xác và tâm linh. Thể xác là vật chất nên sẽ tiêu tan theo định luật của vật chất, còn hồn thì bất tử vì là tinh thần.

– Con người có hồn và có ý thức và tự do. Vì thế là hình ảnh của Thiên Chúa, có phần giống như Ngài. Chính vì có hồn nên con người có một phẩm giá trổi vượt hơn mọi sinh vật và nắm giữ một vận mệnh vĩnh cửu.

– Người nữ cũng xuất phát từ Thiên Chúa, cùng chung một bản tính và bình đẳng với người nam, bổ túc cho người nam, là bạn thiết yếu của người nam. Hôn nhân hợp với ý định của Thiên Chúa.

3.Hạnh phúc của con người

Thiên Chúa đã dựng nên con người, để họ chia sẻ sự sống và hạnh phúc của Ngài. Vì thế, ngay từ buổi đầu. Ngài đã cho con người tràn đầy hạnh phúc. Lúc đó, con người sống thân mật, gần gũi với Thiên Chúa, chia sẻ chính đời sống thần linh của Ngài. Họ không biết đến tội, làn chủ được mình, chưa hướng chiều về sự ác và không bị dục vọng lôi cuốn.

Hạnh phúc ban đầu của con người rất lớn và còn có thể gia tăng hơn nữa, nếu họ trung tín với Thiên Chúa.

Kết luận

“Công trình Ngài, lạy Chúa! Quả nhiên thiên hình vạn trạng. Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.” (Tv 104,24)

Câu hỏi

  1. Ý nghĩa sự sáng tạo: Vũ trụ và con người ?
  2. Trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa loài nào cao trọng nhất ? Tại sao ?
  3. Tương quan của con người đối vối Thiên Chúa và vũ trụ ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *