Chọn lựa cho mình cuộc sống tốt đẹp (28.07.2016 – Thứ Năm sau Chúa Nhật XVII Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mt 13,47-53

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

47 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ : “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”
53 Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.

1- Ghi nhớ:

Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì vất ra ngoài.” (Mt 13,47-48).

2- Suy niệm:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dùng dụ ngôn “mẻ lưới bắt được mọi thứ cá” để dạy dân chúng. Qua dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng, Nước Trời được trao tặng, hay mở rộng ra cho hết mọi người. Cho cả “cá tốt” cũng như “cá xấu”. Nghĩa là không phân biệt người tốt kẻ xấu, cũng không kỳ thị chủng tộc, giai cấp sang hay hèn. Giống như mẻ lưới bắt được mọi thứ cá lớn cũng như bé, ai cũng có cơ hội được vào Nước Trời. Nhưng để được tuyển chọn vào trong Vương Quốc của Thiên Chúa thì phải là những loại cá tốt. Cá tốt chính là giá trị quý giá của Nước Trời.  Ai là cá tốt sẽ được sống trong nước trời. 

Như vậy, dụ ngôn mẻ lưới này gợi lên vấn đề là số phận của người lành và kẻ dữ. Chỉ người lành mới được vào Nước Trời hưởng phúc đời đời; ngược lại số phận người dữ sẽ bị quăng ra ngoài, nơi khóc lóc và nghiến răng. Vì thế, khi ví Nước Trời qua hình ảnh mẻ lưới, Chúa Giêsu muốn đặt con người trong những chọn lựa giá trị tốt đẹp nhất cho cuộc đời của mình, nhất là cho một cuộc sống duy nhất hiện hữu trong hạnh phúc bất diệt, mà nếu chọn sai thì sẽ mất nó vĩnh viễn! Do đó, đối với Chúa , người tốt là người biết từ bỏ mọi sự mà đi theo Người; và khi đã đi theo Người, phải sống theo Thánh ý của Chúa. Ai làm như thế sẽ là cá tốt trong ngày cánh chung. Còn ai không đón nhận Nước Trời mà Ðức Giêsu mang lại, sẽ là cá xấu bị loại ra trong ngày sau hết.

Ví Nước Trời với hình ảnh lựa lọc cá tốt, cá xấu, Chúa Giêsu rõ ràng nhấn mạnh đến sự phân định và chọn lọc sẽ xảy ra vào thời cánh chung: người tốt được chọn, người xấu bị loại trừ. Việc làm của chúng ta là quyết định mình trở nên người tốt hay người xấu, nhưng không phải tốt hay xấu theo kiểu thế gian mà là theo tiêu chuẩn của Tin Mừng. Nói cách khác, sự phân định và chọn lựa của Thiên Chúa vào hồi chung cuộc kêu gọi chúng ta phải biết phân định và chọn lựa ngay trong hiện tại này.

3- Cầu nguyện :

Lạy Chúa, chúng con rất hèn mọn và nhiều tội lỗi. Thế nhưng Chúa vẫn yêu thương đón nhận chúng con. Ðiều quan trọng là chúng con có chấp nhận để Chúa biến đổi và cứu chúng con hay không? Chúa muốn cứu chúng con, nhưng Chúa không cứu được nếu chúng con không muốn. Xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng tự do của mình một cách đúng mức, để chúng con luôn được sống trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.

4- Sống Lời Chúa :

Tất cả mọi người chúng ta ai cũng sẽ chết và bị phán xét trong Ngày Tận Thế. Trong ngày này, chúng ta sẽ phải trả giá về tất cả các việc mình đã làm khi còn sống nơi trần gian, để rồi chúng ta sẽ được vào Nước Trời hay bị quăng ra ngoài là do hậu quả của các việc mà mình đã làm trước đó .

                                                                       HOÀI THANH