Chứng nhân của Đấng EM-MA-NU-EN (26.12.2015)

Thứ Bảy Ngày 26 tháng 12
Ngày II trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
THÁNH TÊ-PHA-NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI – L
ễ kính

Lời Chúa: Mt 10,17-22

Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì : 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay, thuật lại lời căn dặn của Đức Giêsu với các môn đệ, khi Người sai các ông đi loan báo tin vui Đấng Mê-si-a muôn dân trông đợi đã hiện diện và Người sẽ giải thoát nhân loại khỏi sự thống trị của tội lỗi. Đức Giêsu nói: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói” (Mt10, 16); anh em “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng… Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy”.

Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người, Người là Em-ma-nu en và là Đấng Cứu Độ muôn dân; Người đến thế gian để thực thi chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha, và Người mời gọi những ai thành tâm tìm kiếm hạnh phúc đích thật cho đời mình, hãy bước theo Người. Con đường Đức Giêsu đi qua, mặc dù có nhiều gian nan, đau khổ nhưng tràn ngập niềm vui, hy vọng, và chung cuộc là vinh quang Nước Trời như lời Thiên Chúa hứa.

Trải qua bao nhiêu biến cố: Giáng sinh, chạy trốn bạo chúa Hê-rô-đê, sống ẩn dật cùng với mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se ở Na-da-rét khoảng ba mươi năm; ba năm cuối đời, Đức Giêsu công khai đi khắp miền Pa-lét-tin rao giảng chân lý cứu độ của Người: “Nước Trời  đã gần đến, anh em hãy sám hối và tin vào Tin  Mừng” để được hưởng ơn cứu độ; Người kết thúc cuộc đời với khổ hình thập giá bởi lòng dạ chai đá và gian ác của con cháu Áp-ra-ham; nhưng sau ba ngày, Người đã vinh hiển sống lại và lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha toàn năng .

Những người đi theo Đức Giêsu, nhất là các môn đệ thân tín được Người tuyển chọn, đã từ bỏ mọi sự, từ bỏ những dục vọng thấp hèn: ích kỷ, kiêu căng, ham hố vật chất – của cải danh vọng, để khiêm tốn đón nhận “lời gieo trong lòng, lời có thể cứu thoát linh hồn”, và họ sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để làm chứng cho niềm tin của mình vào Người.

Khi sai các môn đệ đi, Đức Giêsu tiên báo số phận của họ và những ai tin mà vâng phục giáo huấn của Người, nhất là các môn đệ (những người gắn bó cả cuộc đời mình với đường lối giáo huấn của Người): “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói”. Thật vậy, dân chúng nói chung và giới lãnh đạo Do Thái giáo lúc bấy giờ giận dữ chống đối giáo lý của Đức Giêsu và tìm cách loại trừ Người, bởi lẽ quan điểm sống của họ vốn có xu hướng hướng đến những ích kỉ, tham lam, quyền bính; từ đó phát sinh những hành vi xấu xa: gian ác, bất công, tranh cãi và thù hận, họ dùng mọi thủ đoạn loại trừ những ai ngăn cản vạch trần những lầm lỗi của họ.

Khi Đức Giêsu xuất hiện, Người rao giảng sự thật, chỉ vẽ cho dân Do Thái thấy những điều xấu xa trong cách sống, cũng như những tập tục, truyền thống tuân giữ lề luật Mô-sê cách máy móc, giả tạo mà họ đang thực thi; lập tức Đức Giêsu bị các kinh sư, luật sĩ Do Thái và cả dân chúng phỉ báng, chống đối…kết án và giết chết. Những người tín hữu đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu, họ sống và loan báo giáo huấn của Người cũng chịu chung số phận như vậy; người đời không chấp nhận họ cũng như đã không chấp nhận Đức Giêsu. Bởi thế, chính những người thân trong gia đình, những bằng hữu quen thuộc ngoài xã hội sẽ nộp họ cho những kẻ chống đối Đức Giêsu, để bách hại, giam cầm và loại trừ. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã tiên báo và khích lệ: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”.

Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng kính thánh Stêphanô, người tín hữu đã can đảm dùng mạng sống mình mà minh chứng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Theo Sách Công Vụ Tông Ðồ ghi chép lại:  Stêphanô là một người đầy ơn sủng và sức mạnh, đã làm nhiều việc phi thường trong dân chúng. Thánh nhân bị những thành viên của một hội đường người Do Thái, bắt và đưa ra trước Thượng Hội Đồng; họ tranh luận với Stêphanô nhưng không thể địch nổi sự khôn ngoan và thần khí của ngài. Trong phần trình bày, Stêphanô lần lượt nhắc lại sự dẫn dắt của Thiên Chúa trong lịch sử dân Do Thái, cũng như việc thờ tà thần và bất tuân phục Thiên Chúa của dân này. Stêphanô còn vạch trần những tội mà cha ông họ đã làm với các ngôn sứ của Thiên Chúa và đặc biệt tội ác họ đã giết Đấng Công Chính mà cha ông họ hằng trông đợi. Những lời lẽ cương nghị của Stêphanô làm cho họ bẽ mặt; Họ liền xúi giục người khác lên án ngài là lộng ngôn, xúc phạm đến Thiên Chúa; họ giận dữ lôi Stêphanô ra ngoài thành mà ném đá ngài. Stêphanô trở nên nhân chứng tiên khởi của Đức Giêsu Kitô “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay nhắc nhở và mời gọi mỗi người:

Con đường theo Chúa sẽ là con đường đầy chông gai thử thách; bởi chân lý luôn đối đầu với gian tà, xảo quyệt; sự thánh thiện luôn đối đầu với điều xấu và dục vọng thấp hèn. Những ai theo đuổi chân lý cứu độ và kiên trì làm chứng cho sự thật thì sẽ được Thiên Chúa thưởng công xứng đáng.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa! Chấp nhận đau khổ để từ bỏ dục vọng, tham lam, ích kỷ mà sống theo gương Chúa, chính là con đường dẫn con tới hạnh phúc đích thật. Xin cho con biết kiên vững thực thi giáo huấn của Chúa và can đảm làm chứng nhân cho sự hiện diện của Đấng Em-ma-nu-en giữa lòng đời hôm nay.

SỐNG TIN MỪNG

Can đảm sống và chia sẻ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô cho những người xung quanh, nơi môi trường sống và làm việc; bằng gương sáng và đức tin sống động.

ĐỐM LỬA