“Lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo” (03.12.2015)

Thứ Năm sau Chúa nhật I Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Mc 16, 15 – 20

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

  1. Ghi nhớ: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo.” (Mc 16,15)
  2. Suy niệm: Truyền giáo hay loan báo Tin Mừng là lệnh truyền của Chúa. Thật vậy, trước khi về trời, Ngài đã di chúc lại cho các Tông đồ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án” (Mc 16,15). Mục đích của việc loan báo Tin mừng là để người khác tin vào Chúa, nhận lãnh phép rửa để được cứu độ. Chúng ta có thể thực hiện việc truyền giáo trước hết bằng lời cầu nguyện và bằng những việc hy sinh hãm mình. Thứ đến phải sống một đời sống tốt lành thánh thiện để làm gương sáng cho người khác, vì như người ta vẫn thường nói: “Lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo”.  Gương sáng có tính thuyết phục và hấp dẫn hơn lời nói. “Người thời này không thích những thầy dạy cho bằng nhân chứng”. (ĐGH Phaolô VI).
  3. Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin Chúa cho chúng ta biết thao thức và góp phần tích cực vào công cuộc Tân Phúc âm hóa cho mọi người, ở mọi nơi theo gương thánh Phanxicô-Xaviê.
  4. Sống Lời Chúa: Nhiệt thành thực hành và loan báo Tin Mừng của Chúa bằng chính đời sống gương mẫu và thánh thiện của bản thân mỗi người chúng ta. 

Hoài Thanh