Chuyên đề: Cha Giuse Trần Ngọc Thanh OP, Chứng tá đức tin

Truyền thông Tỉnh Dòng Đa Minh Viện Nam thực hiện cuộc tọa đàm về chứng tá của Cha Giuse, dưới góc nhìn của một số giáo dân và Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *