Đại hội phụ tỉnh thánh Vinhsơn Liêm và Gia đình Đa Minh vùng Bắc Mỹ (9 đến 14-7- 2018)

Đại hội phụ tỉnh thánh Vinhsơn Liêm
và Gia đình Đa Minh vùng Bắc Mỹ
(ngày 9 đến 14-7- 2018)

Từ ngày 9 đến 14 tháng 7 năm  2018, tại tu xá thánh Đa Minh, Houston, Texas, USA đã diễn ra Đại hội phụ tỉnh thánh Vinhsơn Liêm và Gia đình Đa Minh vùng Bắc Mỹ.

Đại hội gồm hai phần :

Ba ngày đầu là Đại hội giữa nhiệm khóa của phụ tỉnh thánh Vinhsơn Liêm với chủ đề “Hướng đi cho tương lai”

Hai ngày cuối là Đại hội Gia đình Đa Minh vùng Bắc Mỹ, gồm cả nữ tu và anh chị em huynh đoàn tại Canada và Hoa Kỳ, với chủ đề “Gia đỉnh Đa Minh hợp tác trong sứ vụ”.

Riêng anh chị em Huynh đoàn đã tề tựu từ thứ tư 11, sinh hoạt riêng ngày 12, và sinh hoạt chung ngày 13, 14 tháng 7.

Thuyết trình trong đại hội Gia đình Đa Minh do linh mục Phanxicô Đào Trung Hiệu OP, với ba đề tài chính:

  1. Sứ vụ người Đa Minh trong thế giới đương đại.
  2. Chân dung 38 thánh Tử Đạo Dòng Gia đình Đa Minh Việt Nam.
  3. Sự liên đới của Anh Chị Em trong gia đình Đa Minh.

Đại hội kết thúc với thánh lễ bế mạc lúc 18 giờ ngày thứ bảy 14 tháng 7, do cha Đa Minh Trịnh Thế Huy OP, đại diện bề trên phụ tỉnh Phêrô Phạm Văn Hương OP chủ sự, cùng với nghi thức Khấn Trọng của tu sĩ Martino Maria Nguyễn Huy Thông, O.P.

Tổng hội Bolonia năm 2016, số 189, xác định “Cần hợp tác với các thành viên thuộc các ngành khác trong gia đình Đa Minh. Việc hợp tác này phải được đón nhận không chỉ như một sự cần thiết nhưng còn giúp làm phong phú cho tất cả các bên liên quan”.

Làm phép đất chuẩn bị xây tu xá thánh Đa Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *